• The 2010 QDR and US grand strategy 

   Mayer, Michael (IFS Insights;, Others, 2010)
  • A Nuclear North Korea and Strategic Stability in East Asia 

   Bekkkevold, Jo Inge; Bowers, Ian (IFS Insights;4/2017, Report, 2017)
   North Korea continues to develop ballistic missiles and nuclear weapons despite international condemnation and increasing political and economic isolation. While war is unlikely, expectations of denuclearisation seem ...
  • Arctic oil and gas: The role of regions 

   Østhagen, Andreas (IFS Insights;2/2013, Others, 2013)
   Andreas Østhagen looks at oil and gas development across the North American Arctic coastal waters. How do the interests and positioning of elected regional governments in the Arctic contribute to the overall pace of natural ...
  • Arctic security and the United Kingdom 

   Depledge, Duncan (IFS Insights;3/2013 Oct, Others, 2013)
   SUMMARY Over the past decade, rapid and profound change in the Arctic has been accompanied by a sense of global unease about the future of the region. This paper provides a short overview of the role the United Kingdom ...
  • Artificial Intelligence and Cyber Power from a Strategic Perspective 

   Mayer, Michael (IFS Insights;4, Report, 2018)
   Artificial intelligence can outperform humans at narrowly defined tasks and will enable a new generation of autonomous weapon systems. Cyberspace will play a crucial role in future conflicts due to the integration of digital ...
  • Avskrekkende snubletråd i Baltikum? 

   Oma, Ida Maria; Bjerga, Kjell Inge (IFS Insights;3, Report, 2018)
   NATOs forsterkede fremskutte nærvær (eFP) har svakheter, men det er ikke grunnlag for å si at primærfunksjonen som snubletråd mangler troverdighet og ikke bidrar til avskrekking mot Russland. For Norge er deltakelsen ...
  • Ballistic Missile Defense 

   Mayer, Michael (IFS Insights;3, Others, 2011)
  • Behovet for et norsk forsvarskonsept 

   Bjerga, Kjell Inge; Saxi, Håkon Lunde (IFS Insight;8/2018, Report, 2018)
   Et nasjonalt forsvarskonsept legger klare føringer for Forsvarets anvendelse i krise og krig samt forsvarsstrukturens fremtidige utvikling. Forsvarskonseptet kan utvikles både som et rent militært konsept og som en del av ...
  • Canada og Norge i nordområdene og NATO 

   Østhagen, Andreas; Hilde, Paal Sigurd (IFS Insights;3/2016, Research report, 2016)
   Denne IFS Insighten gir en oversikt over det canadiske perspektivet på sentrale spørsmål innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk og sammenligner med norske syn.
  • China's nuclear force structure 

   Hiim, Henrik Stålhane (IFS Insight;2, Others, 2011)
  • China–India Nuclear Rivalry in the 'Second Nuclear Age' 

   Kampani, Gaurav (IFS Insights;3, Others, 2014)
   In the last quarter century, Asia has become home to four modernizing nuclear weapon powers (China, India, Pakistan, and North Korea) and is now the epicenter of the “second nuclear age.” There is a growing belief that ...
  • China’s Collective Leadership at a crossroads? 

   Oftedal, Siv H. (IFS Insight;1/2017, Report, 2017)
  • China’s rise and strategic adjustments in Asia and Europe 

   Tunsjø, Øystein (IFS Insights;1, Report, 2018-01)
   Studying the United States’ two flanking regions enhances our understanding of the future US role in Europe’s defence and security affairs. The US is facing similar security challenges in both of its flanking regions. There ...
  • The Directorate-General for Defence Industry and Space. 

   Synstnes, Hans Morten (IFS Insights;9/2020, Report, 2020)
   • EUs politikk for henholdsvis forsvarsindustrien og romvirksomheten vil heretter utformes innenfor det nyetablerte The Directorate-General for Defence Industry and Space (DG DEFIS). • EU har over de siste par tiår ...
  • Energistormakten Russland i 2020: med storhetstiden bak seg 

   Opdahl, Ingerid M. (IFS Insights;8/2020, Report, 2020)
   Den russiske energisektoren har stor betydning for økonomi, politikk og utenrikspolitikk i Russland, og har vært særlig viktig i forholdet til andre postsovjetiske og europeiske land. Bruk av energisektoren som «hard ...
  • Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanlegging 

   Selvaag, Dagfinn Chr. (IFS Insights;3/2020, Report, 2020)
   «Net Assessment» handler om å utvikle «Competitive Strategies» eller konkurranse- baserte strategier for å styrke Norges relative forsvarsevne i en langsiktig konkurranse med Russland. Sentralt i «Net Assessment» er at ...
  • EU: en sikkerhetspolitisk dverg 

   Martinsen, Kåre Dahl (IFS Insights;9/2019, Report, 2019)
   Tittelen er ikke min. Den er kopiert fra en analyse av EUs respons på Tyrkias invasjon. Forfatteren er Friedrich Merz, en ledende CDU-politiker. Merz har lenge markert seg som en kritiker av det han ser som særlig tysk ...
  • Finsk sikkerhetspolitikk etter Russlands annektering av Krim 

   Møller, Joakim Erma (IFS Insights;5/2017, Report, 2017)
   Russlands annektering av Krim ble en vekker for Finland, og hendelsen ble etterfulgt av flere finske sikkerhets- og forsvarspolitiske tiltak. Finland har styrket forsvarssamarbeidet med Storbritannia, USA, de andre nordiske ...
  • Forsvarets logistikkprosjekt. Halvparten levert, forsinket og til dobbel pris 

   Mobech-Hanssen, Bjørn E. (IFS Insights;6/2018, Report, 2018)
   FIF 3.0 er et datasystem som skal gi Forsvarets ledere bedre beslutningsgrunnlag om blant annet økonomi, personell og materiell. En viktig sentral systemstruktur er på plass, men løsningen må tas i bruk fullt og helt om ...
  • Forsvarssamarbeid mellom Norge, Sverige og Finland – også i krise og konflikt? 

   Møller, Joakim Erma (IFS Insights;2/2019, Report, 2019)
   Norge, Sverige og Finland har signalisert en vilje til å utvide forsvars- samarbeidet til også å gjelde i tilfelle krise og konflikt. I denne insighten drøftes ulike aspekter som påvirker effektiviteten ved samarbeidet. ...