Now showing items 35-50 of 50

  • Sjøsikkerhet i det russiske nord 

   Eie, Harald Hermansen (IFS Insights;, Others, 2011)
  • Small State Deterrence in the Contemporary World 

   Bowers, Ian (IFS Insights;9, Report, 2018)
   The ambiguity of today’s threat spectrum undermines traditional deterrence concepts. The effective communication of capabilities, the setting of red lines and an understanding of what your opponent values are prerequisites ...
  • Terror og beredskap i russisk Arktis 

   Elgsaas, Ingvill Moe (IFS Insights;7/2019, Report, 2019)
  • The role of SWAT units 

   Mahadevan, Prem (IFS Insights;3, Others, 2012)
  • The Turkish armed forces in politics 

   Haugom, Lars (IFS Insights ;1, Others, 2012)
   Entrusted by law with the dual task of protecting the state and guarding its founding principles, the Turkish military has played a decisive role in shaping the political course since the founding of the republic of Turkey ...
  • The UK Joint Expeditionary Force (JEF) 

   Saxi, Håkon Lunde (IFS Insights;5, Report, 2018)
   The JEF is a flexible and NATO compatible national British contingency force incorporating contributions from eight smaller allies and partners. It was conceived as part of the UK’s post-Iraq and post-Afghanistan strategic ...
  • Tilting towards Russia, but anchored in NATO. Turkey’s foreign policy activism and its implications 

   Aamodt, Simen G.; Haugom, Lars (IFS Insights;6/2019, Report, 2019)
   Turkey strengthened ties with Russia after the military coup attempt on July 15, 2016, triggering widespread concerns that Ankara is ‘drifting away’ from NATO. In this article, we argue that although a rapprochement has ...
  • Trends in U. S. security policy 

   Mayer, Michael (IFS Insights;1/2014, Others, 2014)
   The United States currently stands at a highly significant strategic juncture. Its leaders are contemplating substantial reduction in the U.S. level of involvement in global security affairs and a consolidation of its ...
  • Troverdige rapportører. Kystbefolkningens rapporter om ubåter i norske fjorder 

   Gjelsten, Roald (IFS Insights;10, Report, 2018)
   Under den kalde krigen mottok militære myndigheter jevnlig rapporter fra kystbefolkningen om ubåtaktivitet i norske kystfarvann og fjorder. Rapportørene ble ofte møtt med skepsis, men kystens folk var i realiteten meget ...
  • Truslene – konseptene – ressursene – alliansen. Refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024 

   Unknown author (IFS Insights;11-12/2019, Report, 2019)
   •Et norsk forsvarskonsept er avhengig av legitimitet og funksjonalitet – da må det på forhånd skapes enighet om hvorvidt Norge skal ha det og på hvilket nivå det skal ligge. • Totalforsvarskonseptet er avhengig av ...
  • Turkey after the coup attempt 

   Haugom, Lars (IFS Insights;4, Research report, 2016)
   This IFS Insight examines the 15 July 2016 coup attempt in Turkey and its implications for relations between the Turkish military, government and society.
  • Tysklands bidrag til internasjonal krisehåndtering 

   Allers, Robin (IFS Insights;1, Others, 2013)
   Denne studien tar utgangspunkt i Berlins håndtering av krisene i Libya og Mali for å belyse hvordan Tyskland har utviklet seg som sikkerhetspolitisk aktør siden gjenforeningen i 1990, og hva denne utviklingen betyr for ...
  • USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport 

   Støren, Harald W. (IFS Insights;3/2019, Report, 2019)
   USA og landets rolle internasjonalt er i støpeskjeen. Endringene merkes av omverdenen. Et viktig kjennetegn ved USA er landets militære styrker og evne til globalt nærvær. USAs evne til å fatte nød- vendige politiske ...
  • US Navy strategy and force structure after the Cold War 

   Lundesgaard, Amund (IFS Insights;4, Others, 2011)
  • «Vi holder sammen» – etterretning og flukt fra fiendens linjer i nord 

   Mølmann, Nina Planting (IFS Insights;8/2019, Report, 2019)
   Flyktningene fra Vest-Finnmark til det frigjorte Øst-Finnmark er kjent norsk historie, likeså de norske militære operasjonene i Vest-Finnmark. I løpet av vinteren 1944/1945 kom det imidlertid minst 39 båter ulovlig fra ...
  • Vårt digitale fundament 

   Svenungsen, Bjørn (IFS Insights;5/2019, Report, 2019)
   Vårt samfunn og vår velstand hviler i dag på digitale fundament. Alt vi omgir oss med i det daglige og som sørger for at samfunnet fungerer er på ulike måter avhengig av digitale nettverk. Kraftforsyning, landbruk, ...