Recent Submissions

 • Har R2P endret folkeretten? 

  Altinius, Jonas (IFS Insights;5/2020, Report, 2020)
  I hvilken grad har «The responsibility to protect» (R2P) påvirket folkerettens regler om adgangen til bruk av militær makt mot andre stater? Åpner R2P for at stater kan bruke militærmakt uten FN-mandat, eller er det kun ...
 • Resultatansvar i sentraladministrasjonen? 

  Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;4/2020, Report, 2020)
  Det stilles gjennomgående ikke krav til departementsledere om at de skal oppnå resultater. Man kan velge å anta at ledere i sentraladministrasjonen er dyktige, men det lar seg ikke fastslå. Det er sannsynlig at det kan ...
 • Et spørsmål om makt. «Net Assessment» – et redskap for å styrke strategisk analyse og forsvarsplanlegging 

  Selvaag, Dagfinn Chr. (IFS Insights;3/2020, Report, 2020)
  «Net Assessment» handler om å utvikle «Competitive Strategies» eller konkurranse- baserte strategier for å styrke Norges relative forsvarsevne i en langsiktig konkurranse med Russland. Sentralt i «Net Assessment» er at ...
 • Krise, tradisjonalisme og militarisme. Hvorfor militærpatriotismen fikk gjennomslag i det post-sovjetiske Russland. 

  Bækken, Håvard (IFS Insights;2/2020, Report, 2020)
  Russiske barn og ungdom eksponeres for stadig mer militær tematikk gjennom skole og fritid. Staten søker å øke sin militære slagkraft, og også å gi ungdommen et spesifikt verdisyn. Militære aktører arbeidet på 1990-tallet ...
 • Hybrid Deterrence 

  Frantzen, Henning-A. (IFS Insights;1/2020, Report, 2020)
  This IFS Insight briefly discusses current security challenges and deterrence in general, before focusing on hybrid scenarios as a threat, and concludes by identifying three key steps for achieving a deterrent effect. I ...
 • Truslene – konseptene – ressursene – alliansen. Refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024 

  Unknown author (IFS Insights;11-12/2019, Report, 2019)
  •Et norsk forsvarskonsept er avhengig av legitimitet og funksjonalitet – da må det på forhånd skapes enighet om hvorvidt Norge skal ha det og på hvilket nivå det skal ligge. • Totalforsvarskonseptet er avhengig av ...
 • President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren? 

  Synstnes, Hans Morten (IFS Insights;10/2019, Report, 2019)
  President Donald Trump styrker det nasjonale romforsvaret for å beskytte økonomien, samfunnssikkerheten og statssikkerheten. USA har ifølge presidenten investert for lite innenfor det militære romdomenet, mens landets ...
 • EU: en sikkerhetspolitisk dverg 

  Martinsen, Kåre Dahl (IFS Insights;9/2019, Report, 2019)
  Tittelen er ikke min. Den er kopiert fra en analyse av EUs respons på Tyrkias invasjon. Forfatteren er Friedrich Merz, en ledende CDU-politiker. Merz har lenge markert seg som en kritiker av det han ser som særlig tysk ...
 • USAs militære styrker. Budsjettsituasjon og tegn til politisk risikosport 

  Støren, Harald W. (IFS Insights;3/2019, Report, 2019)
  USA og landets rolle internasjonalt er i støpeskjeen. Endringene merkes av omverdenen. Et viktig kjennetegn ved USA er landets militære styrker og evne til globalt nærvær. USAs evne til å fatte nød- vendige politiske ...
 • «Vi holder sammen» – etterretning og flukt fra fiendens linjer i nord 

  Mølmann, Nina Planting (IFS Insights;8/2019, Report, 2019)
  Flyktningene fra Vest-Finnmark til det frigjorte Øst-Finnmark er kjent norsk historie, likeså de norske militære operasjonene i Vest-Finnmark. I løpet av vinteren 1944/1945 kom det imidlertid minst 39 båter ulovlig fra ...
 • Vårt digitale fundament 

  Svenungsen, Bjørn (IFS Insights;5/2019, Report, 2019)
  Vårt samfunn og vår velstand hviler i dag på digitale fundament. Alt vi omgir oss med i det daglige og som sørger for at samfunnet fungerer er på ulike måter avhengig av digitale nettverk. Kraftforsyning, landbruk, ...
 • Forsvarssamarbeid mellom Norge, Sverige og Finland – også i krise og konflikt? 

  Møller, Joakim Erma (IFS Insights;2/2019, Report, 2019)
  Norge, Sverige og Finland har signalisert en vilje til å utvide forsvars- samarbeidet til også å gjelde i tilfelle krise og konflikt. I denne insighten drøftes ulike aspekter som påvirker effektiviteten ved samarbeidet. ...
 • Tilting towards Russia, but anchored in NATO. Turkey’s foreign policy activism and its implications 

  Aamodt, Simen G.; Haugom, Lars (IFS Insights;6/2019, Report, 2019)
  Turkey strengthened ties with Russia after the military coup attempt on July 15, 2016, triggering widespread concerns that Ankara is ‘drifting away’ from NATO. In this article, we argue that although a rapprochement has ...
 • Krav til sannferdighet i sentraladministrasjonen? 

  Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;1/2019, Report, 2019)
  Embetsverket i departementene formidler mye vesentlig informasjon til offentligheten. Er det åpenbart at det som formidles, alltid er sant? Er det en lovfestet embetsplikt å opptre sannferdig i utadrettet kommunikasjon? ...
 • Terror og beredskap i russisk Arktis 

  Elgsaas, Ingvill Moe (IFS Insights;7/2019, Report, 2019)
 • India Elects: what are the implications for the country’s foreign and security policy? 

  Flåten, Lars Tore (IFS Insights;4/2019, Report, 2019)
  The Indian election is already underway and takes place in seven phases, from 11 April to 19 May. India had entered election mode when the terror attack in Kashmir claimed the lives of forty police force personnel. This ...
 • Russlands militærstrategi i endring. Implikasjoner for Nordflåten, nordområdene og Norges strategiske veivalg 

  Zysk, Katarzyna (IFS Insights;12, Report, 2018)
  Hvordan påvirker endringer i Russlands militærstrategiske tenkning landets maritime ambisjoner i nord? Hvordan har Nordflåtens oppgaver og sammensetning utviklet seg i lys av den konseptuelle endringen i russisk ...
 • Troverdige rapportører. Kystbefolkningens rapporter om ubåter i norske fjorder 

  Gjelsten, Roald (IFS Insights;10, Report, 2018)
  Under den kalde krigen mottok militære myndigheter jevnlig rapporter fra kystbefolkningen om ubåtaktivitet i norske kystfarvann og fjorder. Rapportørene ble ofte møtt med skepsis, men kystens folk var i realiteten meget ...
 • Small State Deterrence in the Contemporary World 

  Bowers, Ian (IFS Insights;9, Report, 2018)
  The ambiguity of today’s threat spectrum undermines traditional deterrence concepts. The effective communication of capabilities, the setting of red lines and an understanding of what your opponent values are prerequisites ...
 • Behovet for et norsk forsvarskonsept 

  Bjerga, Kjell Inge; Saxi, Håkon Lunde (IFS Insight;8/2018, Report, 2018)
  Et nasjonalt forsvarskonsept legger klare føringer for Forsvarets anvendelse i krise og krig samt forsvarsstrukturens fremtidige utvikling. Forsvarskonseptet kan utvikles både som et rent militært konsept og som en del av ...

View more