Recent Submissions

 • Broderfolk, men ikke våpenbrødre?: Sveriges syn på sine to naboland Finland og Norge i den kritiske perioden 1948-1949 

  Løkling, Ingeborg (IFS Insights;8-2023, Journal issue, 2023)
  • En felles sikkerhetspolitisk løsning for hele Norden var et sterkt ønske for Sverige. Håpet var at dette skulle munne ut i et standpunkt om alliansefrihet. • Den svenske tilnærmingen til Sovjetunionen i perioden fremstår ...
 • Navigating the Arctic-Space Nexus: Norway’s security in a new era of great power rivalry 

  Raastad, Stine Margrethe (IFS Insights;7-2023, Journal issue, 2023)
  • As great power rivalry intensifies, maneuvering Arctic tensions is likely to remain a challenge for Norwegian security- and defense in the coming years. Changed Arctic dynamics also happen to coincide with developments ...
 • Konsensus og konflikt i den russiske eliten 

  Østbø, Jardar (IFS Insights;6-2023, Journal issue, 2023)
  • Russlands politiske utvikling er for en stor del avhengig av relativ konsensus og maktfordelingen mellom forskjellige elitegrupperinger • De fire hovedgruppene støtter på forskjellig måte opp om regimet, men er ellers ...
 • Stortinget med «forbud» mot våpeneksport til land i krig? Historien om en misforståelse 

  Holtsmark, Sven G. (IFS Insights;5-2023, Journal issue, 2023)
  • Stortinget har aldri fattet et vedtak som sperrer for eksport av våpen til land i krig: De aktuelle vedtakene angir et “hovedsyns punkt”, de gjelder kun for kommersiell eksport, og de gjelder ikke eksport til land som ...
 • Langtidsplanleggingen: toppstyrt systematikk eller nedenfra-og-opp-ritual? 

  Bjerga, Kjell Inge (IFS Insights;4-2023, Journal issue, 2023)
  • Formålet med å innføre langtidsplanlegging i forsvarssektoren tilbake på 1960-tallet var å skape systematikk i tilnærmingen til en ligning med nesten bare ukjente og komme ut av ubalansen mellom drift og investering. • ...
 • Rommakten Israel. Kan det regionale romhegemoniet opprettholdes? 

  Synstnes, Hans Morten (IFS Insights;2-2023, Journal issue, 2023)
  Småstaten Israel har lenge hatt en stormakts styrke i romdomenet, noe som har gitt landet klare fortrinn i en region hjemsøkt av krig og konflikt. I denne insighten ses det på sammenhenger mellom Israels romprogram, etablert ...
 • Maktforskyvning i nordområdene : norske myndigheter på etterskudd? 

  Klevberg, Håvard (IFS Insights;10-2022, Journal issue, 2022)
  • En russisk strategisk fremposisjonering i nordområdene har funnet sted siden 2007-2008. Den har blant annet tatt form av militær opprustning, nye baser, økt aktivitet og moderne våpenteknologier. • På norsk side ser ...
 • Etterprøvbar integritet i sentraladministrasjonen? Kan vi være sikre på at norske departementsbyråkrater er hel ved? 

  Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;1-2023, Journal issue, 2023)
  • Man kan anta at norske departementer er gjennomsyret av høy integritet hos medarbeiderne, men man vet det ikke. • Integritetsrisikoen er ekstra stor fordi sentraladministrasjonen har maktmonopol, bedriver utstrakt ...
 • YouTube i Russland – en nøkkelarena for politisk kamp 

  Aspøy, Darya (IFS Insights;9-2022;, Journal issue, 2022)
  • Sammenlignet med tradisjonelle medier er YouTube en av få gjenværende plattformer hvor det fortsatt er ytringsfrihet i Russland. I motsetning til andre internasjonale medieselskap, og på tross av flere advarsler fra ...
 • To typer «avskrekking og beroligelse» i norsk sikkerhetspolitikk 

  Bjur, Ingeborg Nortvedt (IFS Insights;8-2022;, Journal issue, 2022)
  • I analysen og utøvelsen av norsk sikkerhetspolitikk er det to ulike typer «balanse mellom avskrekking og beroligelse». • Den ene er småstatens kalibrerte avskrekkings strategi. Beroligelse betegner grensen for hva Norge ...
 • Tyrkia og Russland: konflikt og samarbeid 

  Neset, Siri (IFS Insights;7-2022;, Research report, 2022)
  • Forholdet mellom Tyrkia og Russland kjennetegnes av varierende grader av samarbeid, konkurranse og konflikt. • Forholdet er ikke institusjonelt forankret, men drevet frem av politiske eliter på toppnivå. • Økonomi, ...
 • Hvor går Norges forsvarssamarbeid med EU? 

  Breidlid, Erik (IFS Insights;6-2022;, Research report, 2022)
  • Nedskaleringen av forsvarssamarbeidet har paradoksalt skjedd parallelt med styrkingen av EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske roller og en intensivering av samarbeidet mellom EU og NATO • En hovedårsak er manglende ...
 • Marinens etterretningstjeneste 1940–1945 

  Melien, Tor Jørgen (IFS Insights;5-2022;, Research report, 2022)
  • Mens Norge var okkupert sendte norske SISagenter radiorapporter om de tyske skipsbevegelsene på norskekysten til den britiske etterretningstjenesten (SIS) og Admiralitetet i London. I første del av krigen var det den ...
 • Forhåndslagring og strategisk gevinst – tilfellet Norge 

  Halsne, Sigbjørn (IFS Insights;4-2022;, Research report, 2022)
  • Forhåndslagring av militært materiell i Norge, har vært en sentral del av norsk forsvarsstrategi siden den forrige kalde krigen. Krigen i Ukraina, større endringer i den strategiske konteksten, og spesielt endringer i ...
 • Russland og Ukraina: Om maktbruk mellom stater, folkerett og retten til løsrivelse 

  Holtsmark, Sven G.; Ulfstein, Geir (IFS Insights;3-2022;, Research report, 2022)
  • Ukraina-krisen berører det grunnleggende folkerettslige prinsippet om staters suverenitet og deres territorielle ukrenkelighet og det avledede forbudet mot å bruke væpnet makt mot en annen stats «territorielle integritet ...
 • Donbas: Seven Years On, Peace No More in Sight 

  Matveeva, Anna (IFS Insights;2-2022;, Research report, 2022)
  • The insurgency in Donbas has consolidated both politically and militarily while drifting closer to Russia. • The Russian leadership believes that a conflict settlement based on the Minsk Agreements is unlikely to ...
 • Nuclear arms for conventional threats: China’s nuclear modernisation and emerging technologies 

  Berge, Jonas Vidhammer (IFS Insights;1-2022;, Research report, 2022)
  • China’s nuclear modernisation should be analysed relative to U.S. counterforce developments that threaten China’s secondstrike capability. • The framework of nuclear deterrence is complicated by the emergence of new ...
 • Maritim kontraterror 

  Birkheim, Lars (IFS Insights;10-2021;, Research report, 2021)
  • Etter at den nye instruksen for Forsvarets bistand til politiet trådte i kraft i 2017, har den operative gjennomføringen av maritime kontraterroroperasjoner(MKT) blitt mer effektiv. Avbyråkratiseringen av bistandsanmodninger ...
 • Situasjonsforståelse i det nære verdensrom. Kontroll med den ultimate overhøyden 

  Synstnes, Hans Morten (IFS Insights;9-2021;, Research report, 2021)
  • Antall satellitter i de attraktive jordbanene vokser i et raskt tempo. Sikkerhetsmarginene minker i takt med at trafikkmengden og antall operatører vokser. • Den intensiverte overvåkingen av rommet vokser frem i ...
 • Forsvarets omstilling etter den kalde krigen 

  Mobech-Hanssen, Bjørn; Håkenstad, Magnus; Rongved, Gjermund Forfang (IFS Insights;8-2021;, Research report, 2021)
  • Forsvarets omstilling etter den kalde krigen var en kun delvis kontrollert redningsoperasjon fremtvunget av sammenfallet mellom en dyp økonomisk krise og bortfallet av etatens dimensjonerende hovedtrussel. • Selv om ...

View more