Recent Submissions

 • What Turkey wants: Turkey’s objection to Finland and Sweden’s NATO Membership Applications 

  Neset, Siri (IFS Insights;3-2023, Journal issue, 2023)
  • Turkey’s president, Recep Tayyip Erdoğan, unexpectedly vetoed Sweden, and Finland’s joint NATO membership bid. • Turkey wants both countries, but predominantly Sweden, to cease supporting the PKK (including affiliated ...
 • Tyskland klar til strid? Tysklands sikkerhetspolitiske kursendring og konsekvensene for samarbeidet med Norge 

  Allers, Robin (IFS Insights;3-2024, Journal issue, 2024)
  • To år etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina og Tysklands Zeitenwende diskuteres det fortsatt hvor grunnleggende den tyske sikkerhets- og forsvarspolitiske kursendringen er. Oppfordringen til å være «klar til ...
 • Nuclear dilemmas to die for 

  Lilleaas, Cecilie (IFS Insights;2-2024, Journal issue, 2024)
  • Crisis instability on the Korean peninsula entails risks of both inadvertent and nuclear escalation from North Korea during a crisis or limited military conflict. • The pressure to escalate is exacerbated by the ...
 • Krav om god styring i sentraladministrasjonen? - Bør styringsansvarlige departementsbyråkrater pålegges å gjøre en positiv forskjell? 

  Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;1-2024, Journal issue, 2024)
  Undersøkelser foretatt av Riksrevisjonen og andre tyder på at departementenes styring av underliggende virksomheter ofte ikke er god. Konsekvensene for innbyggere, økonomi og samfunnssikkerhet er noen ganger svært alvorlige. ...
 • Broderfolk, men ikke våpenbrødre?: Sveriges syn på sine to naboland Finland og Norge i den kritiske perioden 1948-1949 

  Løkling, Ingeborg (IFS Insights;8-2023, Journal issue, 2023)
  • En felles sikkerhetspolitisk løsning for hele Norden var et sterkt ønske for Sverige. Håpet var at dette skulle munne ut i et standpunkt om alliansefrihet. • Den svenske tilnærmingen til Sovjetunionen i perioden fremstår ...
 • Navigating the Arctic-Space Nexus: Norway’s security in a new era of great power rivalry 

  Raastad, Stine Margrethe (IFS Insights;7-2023, Journal issue, 2023)
  • As great power rivalry intensifies, maneuvering Arctic tensions is likely to remain a challenge for Norwegian security- and defense in the coming years. Changed Arctic dynamics also happen to coincide with developments ...
 • Konsensus og konflikt i den russiske eliten 

  Østbø, Jardar (IFS Insights;6-2023, Journal issue, 2023)
  • Russlands politiske utvikling er for en stor del avhengig av relativ konsensus og maktfordelingen mellom forskjellige elitegrupperinger • De fire hovedgruppene støtter på forskjellig måte opp om regimet, men er ellers ...
 • Stortinget med «forbud» mot våpeneksport til land i krig? Historien om en misforståelse 

  Holtsmark, Sven G. (IFS Insights;5-2023, Journal issue, 2023)
  • Stortinget har aldri fattet et vedtak som sperrer for eksport av våpen til land i krig: De aktuelle vedtakene angir et “hovedsyns punkt”, de gjelder kun for kommersiell eksport, og de gjelder ikke eksport til land som ...
 • Langtidsplanleggingen: toppstyrt systematikk eller nedenfra-og-opp-ritual? 

  Bjerga, Kjell Inge (IFS Insights;4-2023, Journal issue, 2023)
  • Formålet med å innføre langtidsplanlegging i forsvarssektoren tilbake på 1960-tallet var å skape systematikk i tilnærmingen til en ligning med nesten bare ukjente og komme ut av ubalansen mellom drift og investering. • ...
 • Rommakten Israel. Kan det regionale romhegemoniet opprettholdes? 

  Synstnes, Hans Morten (IFS Insights;2-2023, Journal issue, 2023)
  Småstaten Israel har lenge hatt en stormakts styrke i romdomenet, noe som har gitt landet klare fortrinn i en region hjemsøkt av krig og konflikt. I denne insighten ses det på sammenhenger mellom Israels romprogram, etablert ...
 • Maktforskyvning i nordområdene : norske myndigheter på etterskudd? 

  Klevberg, Håvard (IFS Insights;10-2022, Journal issue, 2022)
  • En russisk strategisk fremposisjonering i nordområdene har funnet sted siden 2007-2008. Den har blant annet tatt form av militær opprustning, nye baser, økt aktivitet og moderne våpenteknologier. • På norsk side ser ...
 • Etterprøvbar integritet i sentraladministrasjonen? Kan vi være sikre på at norske departementsbyråkrater er hel ved? 

  Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;1-2023, Journal issue, 2023)
  • Man kan anta at norske departementer er gjennomsyret av høy integritet hos medarbeiderne, men man vet det ikke. • Integritetsrisikoen er ekstra stor fordi sentraladministrasjonen har maktmonopol, bedriver utstrakt ...
 • YouTube i Russland – en nøkkelarena for politisk kamp 

  Aspøy, Darya (IFS Insights;9-2022;, Journal issue, 2022)
  • Sammenlignet med tradisjonelle medier er YouTube en av få gjenværende plattformer hvor det fortsatt er ytringsfrihet i Russland. I motsetning til andre internasjonale medieselskap, og på tross av flere advarsler fra ...
 • To typer «avskrekking og beroligelse» i norsk sikkerhetspolitikk 

  Bjur, Ingeborg Nortvedt (IFS Insights;8-2022;, Journal issue, 2022)
  • I analysen og utøvelsen av norsk sikkerhetspolitikk er det to ulike typer «balanse mellom avskrekking og beroligelse». • Den ene er småstatens kalibrerte avskrekkings strategi. Beroligelse betegner grensen for hva Norge ...
 • Tyrkia og Russland: konflikt og samarbeid 

  Neset, Siri (IFS Insights;7-2022;, Research report, 2022)
  • Forholdet mellom Tyrkia og Russland kjennetegnes av varierende grader av samarbeid, konkurranse og konflikt. • Forholdet er ikke institusjonelt forankret, men drevet frem av politiske eliter på toppnivå. • Økonomi, ...
 • ErgoShip 2021 – Maritime artikler 

  Forsdahl, Stein Hatlem; Sulen, Henning; Mjelde, Frode Voll (Book, 2022)
  Welcome to the special issue dedicated to the conference Ergoship 2021! The editorial committee are proud to present a selection of papers from Ergoship 2021 and a few invited papers within the topic of maritime Human ...
 • Hvor går Norges forsvarssamarbeid med EU? 

  Breidlid, Erik (IFS Insights;6-2022;, Research report, 2022)
  • Nedskaleringen av forsvarssamarbeidet har paradoksalt skjedd parallelt med styrkingen av EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske roller og en intensivering av samarbeidet mellom EU og NATO • En hovedårsak er manglende ...
 • Marinens etterretningstjeneste 1940–1945 

  Melien, Tor Jørgen (IFS Insights;5-2022;, Research report, 2022)
  • Mens Norge var okkupert sendte norske SISagenter radiorapporter om de tyske skipsbevegelsene på norskekysten til den britiske etterretningstjenesten (SIS) og Admiralitetet i London. I første del av krigen var det den ...
 • Forhåndslagring og strategisk gevinst – tilfellet Norge 

  Halsne, Sigbjørn (IFS Insights;4-2022;, Research report, 2022)
  • Forhåndslagring av militært materiell i Norge, har vært en sentral del av norsk forsvarsstrategi siden den forrige kalde krigen. Krigen i Ukraina, større endringer i den strategiske konteksten, og spesielt endringer i ...
 • Russland og Ukraina: Om maktbruk mellom stater, folkerett og retten til løsrivelse 

  Holtsmark, Sven G.; Ulfstein, Geir (IFS Insights;3-2022;, Research report, 2022)
  • Ukraina-krisen berører det grunnleggende folkerettslige prinsippet om staters suverenitet og deres territorielle ukrenkelighet og det avledede forbudet mot å bruke væpnet makt mot en annen stats «territorielle integritet ...

View more