• Etablering av dekningsrom rundt definerte nøkkelobjekter. En byggteknisk tilnærming 

  Myrholt, Mats; Oma, Steinar (Bachelor thesis, 2019)
  Sivile har etter Genèvekonvensjonene krav på beskyttelse mot virkninger av en væpnet konflikt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte i 2017 en konseptutredning hvor behovet for sivilbeskyttelse ...
 • Hybrid Deterrence 

  Frantzen, Henning-A. (IFS Insights;1/2020, Report, 2020)
  This IFS Insight briefly discusses current security challenges and deterrence in general, before focusing on hybrid scenarios as a threat, and concludes by identifying three key steps for achieving a deterrent effect. I ...
 • Fremtidig funksjonell kultur i Luftforsvaret - Command-teamets rolle 

  Mikalsen, Hanna Sesselja (Master thesis, 2019-12)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan Luftforsvarets command-team på toppnivå opplever sitt eget fokus på kultur i de ulike omstillingene gjennom problemstillingen «Hvordan opplever Luftforsvarets command-team ...
 • Forsvarets doktrine for luftoperasjoner 

  Forsvaret (Book, 2018)
  Forsvarssjefens forord. Norske luftstridskrefter er midt inne i en meget stor moderniserings- og omstruktureringsperiode. Nye kapasiteter kommer til og gamle fases ut, samtidig som basestrukturen revideres og moderniseres. ...
 • Truslene – konseptene – ressursene – alliansen. Refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024 

  Unknown author (IFS Insights;11-12/2019, Report, 2019)
  •Et norsk forsvarskonsept er avhengig av legitimitet og funksjonalitet – da må det på forhånd skapes enighet om hvorvidt Norge skal ha det og på hvilket nivå det skal ligge. • Totalforsvarskonseptet er avhengig av ...

View more