• Prosjektering av autonom USV for 1. Minerydderskvadron 

  Nilsen, Per Rønholt; Prytz, Berge Kierulf (Bachelor thesis, 2019-05)
  Gjennom denne oppgaven har vi prosjektert et autonomt modulbasert fartøy som skal kunne løse flere oppgaver knyttet til fremtidens konsept for minemottiltaks operasjoner. Metoden vi har brukt i denne oppgaven baseres på ...
 • Konstruksjon av gassturbin til undervisningsformål. En konstruksjonsoppgave 

  Finden, Olav Johannes Bøe; Panfilovs, Mihails (Bachelor thesis, 2019-05)
  Gjennom denne oppgaven er det konstruert, produsert og testet en gassturbin basert på en turbolader. Pensum ved maskiningeniørutdanningen er grunnlaget for både det praktiske og teoretiske arbeidet som er gjennomført i ...
 • Energistyrings- og kraftforsyningssystem 

  Randal, Vebjørn G.; Laukvik, Sindre (Bachelor thesis, 2019-05)
  Denne oppgaven har tatt for seg utviklingen, byggingen og idriftsettelsen av et energistyringssystem (EMS) på en modell av en elektrisk forsyningslinje. I oppgaven ble det lagt vekt på å lage en modell av en moderne ...
 • Utvidelse av et dieselgeneratorsystem med fokus på opplæring av forsvarets personell 

  Fløysvik, Snorre; Solberg, Cato (Bachelor thesis, 2019-05)
  Bacheloroppgaven omhandler utvidelser av et eksisterende dieselgeneratoranlegg som befinner seg på KNM T / SSS ved Haakonsvern Orlogsstasjon. Oppgavenes prosess startet med en utredning av det eksisterende dieselgeneratorsystemet, ...
 • Sammenligning av gjeldende regelverk hos DNV GL. Vindstabilitet på Nordkapp-klasse 

  Jensen, Thomas; Granaune, Daniel A. (Bachelor thesis, 2019-05)
  Sammenslåingen av Det Norske Veritas (DNV) og Germaischer Lloyd (GL) i 2013 har ført til at klasseselskapet nå operer med to militære regelverk. DNVGL-RU-NAVAL som er GL sitt tidligere regelverk og DNVGL-RU-SHIP som er DNV ...

View more