Now showing items 24-43 of 50

  • Krav til sannferdighet i sentraladministrasjonen? 

   Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;1/2019, Report, 2019)
   Embetsverket i departementene formidler mye vesentlig informasjon til offentligheten. Er det åpenbart at det som formidles, alltid er sant? Er det en lovfestet embetsplikt å opptre sannferdig i utadrettet kommunikasjon? ...
  • Norge og NATO's kommandostruktur 

   Hilde, Paal S. (IFS Insight;7/2018, Report, 2018)
   Hovedpunkter: • Norge har i sin tilnærming til NATOs kommandostruktur tradisjonelt lagt vekt på å binde sine allierte til forsvaret av Norge, og å sikre nasjonal kontroll over NATO-operasjoner i og rundt Norge. • Etter ...
  • Norge og Tyskland. En modell for forsvarssamarbeid 

   Allers, Robin (IFS Insight;2/2018, Report, 2018)
   Høsten 2017 inngikk Norge og Tyskland et strategisk samarbeid om maritimt forsvarsmateriell, som kan bli et eksempel til etterfølgelse. Hovedpunkter i rapporten: Sammenfallende interesser og syn på sikkerhetspolitiske ...
  • North Korea in 2016: A new normal? 

   Bowers, Ian (IFS Insights;2/2016, Research report, 2016)
   This IFS Insight examines the political and strategic ramifications of North Korea’s evolving nuclear and missile programmes.
  • Nye utfordringer i nord: Kystvakten i nordområdene 

   Østhagen, Andreas (IFS Insights;2, Others, 2014)
   Den maritime aktiviteten i Arktis er økende. Som en konsekvens er det satt fokus på beredskapsaktiviteter og suverenitetshevdelse i regionen. I all hovedsak er det de arktiske kyststatenes kystvakter som en del av, eller ...
  • Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi 

   Melby, Svein (IFS Insights;3, Others, 2010)
  • President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren? 

   Synstnes, Hans Morten (IFS Insights;10/2019, Report, 2019)
   President Donald Trump styrker det nasjonale romforsvaret for å beskytte økonomien, samfunnssikkerheten og statssikkerheten. USA har ifølge presidenten investert for lite innenfor det militære romdomenet, mens landets ...
  • Rivalisering i Øst-Asia 

   Tunsjø, Øystein (IFS Insights;, Others, 2010)
  • Russia’s foreign energy policy 

   Shadrina, Elena (IFS Insights;, Others, 2010)
  • Russlands militærstrategi i endring. Implikasjoner for Nordflåten, nordområdene og Norges strategiske veivalg 

   Zysk, Katarzyna (IFS Insights;12, Report, 2018)
   Hvordan påvirker endringer i Russlands militærstrategiske tenkning landets maritime ambisjoner i nord? Hvordan har Nordflåtens oppgaver og sammensetning utviklet seg i lys av den konseptuelle endringen i russisk ...
  • Russlands Nato-politikk 

   Bruusgaard, Kristin Ven (IFS Insights;1, Research report, 2016)
   Hovedpunkter: Russland og Nato har i dag ingen felles forståelse av hva et stabilt og sikkert Europa innebærer: dette forhindrer konstruktivt samarbeid. Russland vil bruke militære og ikkemilitære virkemidler for å avskrekke ...
  • Sjøsikkerhet i det russiske nord 

   Eie, Harald Hermansen (IFS Insights;, Others, 2011)
  • Small State Deterrence in the Contemporary World 

   Bowers, Ian (IFS Insights;9, Report, 2018)
   The ambiguity of today’s threat spectrum undermines traditional deterrence concepts. The effective communication of capabilities, the setting of red lines and an understanding of what your opponent values are prerequisites ...
  • Terror og beredskap i russisk Arktis 

   Elgsaas, Ingvill Moe (IFS Insights;7/2019, Report, 2019)
  • The role of SWAT units 

   Mahadevan, Prem (IFS Insights;3, Others, 2012)
  • The Turkish armed forces in politics 

   Haugom, Lars (IFS Insights ;1, Others, 2012)
   Entrusted by law with the dual task of protecting the state and guarding its founding principles, the Turkish military has played a decisive role in shaping the political course since the founding of the republic of Turkey ...
  • The UK Joint Expeditionary Force (JEF) 

   Saxi, Håkon Lunde (IFS Insights;5, Report, 2018)
   The JEF is a flexible and NATO compatible national British contingency force incorporating contributions from eight smaller allies and partners. It was conceived as part of the UK’s post-Iraq and post-Afghanistan strategic ...
  • Tilting towards Russia, but anchored in NATO. Turkey’s foreign policy activism and its implications 

   Aamodt, Simen G.; Haugom, Lars (IFS Insights;6/2019, Report, 2019)
   Turkey strengthened ties with Russia after the military coup attempt on July 15, 2016, triggering widespread concerns that Ankara is ‘drifting away’ from NATO. In this article, we argue that although a rapprochement has ...
  • Trends in U. S. security policy 

   Mayer, Michael (IFS Insights;1/2014, Others, 2014)
   The United States currently stands at a highly significant strategic juncture. Its leaders are contemplating substantial reduction in the U.S. level of involvement in global security affairs and a consolidation of its ...
  • Troverdige rapportører. Kystbefolkningens rapporter om ubåter i norske fjorder 

   Gjelsten, Roald (IFS Insights;10, Report, 2018)
   Under den kalde krigen mottok militære myndigheter jevnlig rapporter fra kystbefolkningen om ubåtaktivitet i norske kystfarvann og fjorder. Rapportørene ble ofte møtt med skepsis, men kystens folk var i realiteten meget ...