Now showing items 14-33 of 50

  • EU: en sikkerhetspolitisk dverg 

   Martinsen, Kåre Dahl (IFS Insights;9/2019, Report, 2019)
   Tittelen er ikke min. Den er kopiert fra en analyse av EUs respons på Tyrkias invasjon. Forfatteren er Friedrich Merz, en ledende CDU-politiker. Merz har lenge markert seg som en kritiker av det han ser som særlig tysk ...
  • Finsk sikkerhetspolitikk etter Russlands annektering av Krim 

   Møller, Joakim Erma (IFS Insights;5/2017, Report, 2017)
   Russlands annektering av Krim ble en vekker for Finland, og hendelsen ble etterfulgt av flere finske sikkerhets- og forsvarspolitiske tiltak. Finland har styrket forsvarssamarbeidet med Storbritannia, USA, de andre nordiske ...
  • Forsvarets logistikkprosjekt. Halvparten levert, forsinket og til dobbel pris 

   Mobech-Hanssen, Bjørn E. (IFS Insights;6/2018, Report, 2018)
   FIF 3.0 er et datasystem som skal gi Forsvarets ledere bedre beslutningsgrunnlag om blant annet økonomi, personell og materiell. En viktig sentral systemstruktur er på plass, men løsningen må tas i bruk fullt og helt om ...
  • Forsvarssamarbeid mellom Norge, Sverige og Finland – også i krise og konflikt? 

   Møller, Joakim Erma (IFS Insights;2/2019, Report, 2019)
   Norge, Sverige og Finland har signalisert en vilje til å utvide forsvars- samarbeidet til også å gjelde i tilfelle krise og konflikt. I denne insighten drøftes ulike aspekter som påvirker effektiviteten ved samarbeidet. ...
  • The Future of the CFE Regime: Consequences for European Security 

   Rydmark, Bjørn C. (IFS Insights;2, Others, 2010)
  • Grenaderer i Hæren 

   Gustavsen, Elin; Stefan, Johannessen (IFS Insights;2, Others, 2012)
   This issue of IFS Insights presents findings from a survey of contracted personnel in the Norwegian Army. The personnel were asked various questions about their views on the present contract regime and potential changes ...
  • Hybrid Deterrence 

   Frantzen, Henning-A. (IFS Insights;1/2020, Report, 2020)
   This IFS Insight briefly discusses current security challenges and deterrence in general, before focusing on hybrid scenarios as a threat, and concludes by identifying three key steps for achieving a deterrent effect. I ...
  • India as an arms exporter: Changing trends 

   Malhotra, Aditi (IFS Insights;2/2017, Research report, 2017)
   Although India has been involved in defence exports for a long time, the volume of its exports remains insignificant. Recently, however, the figures have been rising, thus signifying a new trend.
  • India Elects: what are the implications for the country’s foreign and security policy? 

   Flåten, Lars Tore (IFS Insights;4/2019, Report, 2019)
   The Indian election is already underway and takes place in seven phases, from 11 April to 19 May. India had entered election mode when the terror attack in Kashmir claimed the lives of forty police force personnel. This ...
  • Initiativplikt i sentraladministrasjonen? 

   Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;3/2017, Research report, 2017)
   Påhviler det den enkelte i embetsverket en plikt til å ta selvstendige initiativ for å sikre økt effektivitet i staten – også når dette ikke er politisk pålagt? Hvis svaret er tja eller nei: Er det ønskelig å gjøre noe med ...
  • Krav til sannferdighet i sentraladministrasjonen? 

   Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;1/2019, Report, 2019)
   Embetsverket i departementene formidler mye vesentlig informasjon til offentligheten. Er det åpenbart at det som formidles, alltid er sant? Er det en lovfestet embetsplikt å opptre sannferdig i utadrettet kommunikasjon? ...
  • Norge og NATO's kommandostruktur 

   Hilde, Paal S. (IFS Insight;7/2018, Report, 2018)
   Hovedpunkter: • Norge har i sin tilnærming til NATOs kommandostruktur tradisjonelt lagt vekt på å binde sine allierte til forsvaret av Norge, og å sikre nasjonal kontroll over NATO-operasjoner i og rundt Norge. • Etter ...
  • Norge og Tyskland. En modell for forsvarssamarbeid 

   Allers, Robin (IFS Insight;2/2018, Report, 2018)
   Høsten 2017 inngikk Norge og Tyskland et strategisk samarbeid om maritimt forsvarsmateriell, som kan bli et eksempel til etterfølgelse. Hovedpunkter i rapporten: Sammenfallende interesser og syn på sikkerhetspolitiske ...
  • North Korea in 2016: A new normal? 

   Bowers, Ian (IFS Insights;2/2016, Research report, 2016)
   This IFS Insight examines the political and strategic ramifications of North Korea’s evolving nuclear and missile programmes.
  • Nye utfordringer i nord: Kystvakten i nordområdene 

   Østhagen, Andreas (IFS Insights;2, Others, 2014)
   Den maritime aktiviteten i Arktis er økende. Som en konsekvens er det satt fokus på beredskapsaktiviteter og suverenitetshevdelse i regionen. I all hovedsak er det de arktiske kyststatenes kystvakter som en del av, eller ...
  • Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi 

   Melby, Svein (IFS Insights;3, Others, 2010)
  • President Trump og amerikansk romhegemoni Space Force – en sjette forsvarsgren? 

   Synstnes, Hans Morten (IFS Insights;10/2019, Report, 2019)
   President Donald Trump styrker det nasjonale romforsvaret for å beskytte økonomien, samfunnssikkerheten og statssikkerheten. USA har ifølge presidenten investert for lite innenfor det militære romdomenet, mens landets ...
  • Rivalisering i Øst-Asia 

   Tunsjø, Øystein (IFS Insights;, Others, 2010)
  • Russia’s foreign energy policy 

   Shadrina, Elena (IFS Insights;, Others, 2010)
  • Russlands militærstrategi i endring. Implikasjoner for Nordflåten, nordområdene og Norges strategiske veivalg 

   Zysk, Katarzyna (IFS Insights;12, Report, 2018)
   Hvordan påvirker endringer i Russlands militærstrategiske tenkning landets maritime ambisjoner i nord? Hvordan har Nordflåtens oppgaver og sammensetning utviklet seg i lys av den konseptuelle endringen i russisk ...