Nye registreringer

 • ErgoShip 2021 – Maritime artikler 

  Forsdahl, Stein Hatlem; Sulen, Henning; Mjelde, Frode Voll (Book, 2022)
  Welcome to the special issue dedicated to the conference Ergoship 2021! The editorial committee are proud to present a selection of papers from Ergoship 2021 and a few invited papers within the topic of maritime Human ...
 • Hvor går Norges forsvarssamarbeid med EU? 

  Breidlid, Erik (IFS Insights;6-2022;, Research report, 2022)
  • Nedskaleringen av forsvarssamarbeidet har paradoksalt skjedd parallelt med styrkingen av EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske roller og en intensivering av samarbeidet mellom EU og NATO • En hovedårsak er manglende ...
 • Marinens etterretningstjeneste 1940–1945 

  Melien, Tor Jørgen (IFS Insights;5-2022;, Research report, 2022)
  • Mens Norge var okkupert sendte norske SISagenter radiorapporter om de tyske skipsbevegelsene på norskekysten til den britiske etterretningstjenesten (SIS) og Admiralitetet i London. I første del av krigen var det den ...
 • Forhåndslagring og strategisk gevinst – tilfellet Norge 

  Halsne, Sigbjørn (IFS Insights;4-2022;, Research report, 2022)
  • Forhåndslagring av militært materiell i Norge, har vært en sentral del av norsk forsvarsstrategi siden den forrige kalde krigen. Krigen i Ukraina, større endringer i den strategiske konteksten, og spesielt endringer i ...
 • Russland og Ukraina: Om maktbruk mellom stater, folkerett og retten til løsrivelse 

  Holtsmark, Sven G.; Ulfstein, Geir (IFS Insights;3-2022;, Research report, 2022)
  • Ukraina-krisen berører det grunnleggende folkerettslige prinsippet om staters suverenitet og deres territorielle ukrenkelighet og det avledede forbudet mot å bruke væpnet makt mot en annen stats «territorielle integritet ...
 • Donbas: Seven Years On, Peace No More in Sight 

  Matveeva, Anna (IFS Insights;2-2022;, Research report, 2022)
  • The insurgency in Donbas has consolidated both politically and militarily while drifting closer to Russia. • The Russian leadership believes that a conflict settlement based on the Minsk Agreements is unlikely to ...
 • Nuclear arms for conventional threats: China’s nuclear modernisation and emerging technologies 

  Berge, Jonas Vidhammer (IFS Insights;1-2022;, Research report, 2022)
  • China’s nuclear modernisation should be analysed relative to U.S. counterforce developments that threaten China’s secondstrike capability. • The framework of nuclear deterrence is complicated by the emergence of new ...
 • Ressursutnyttelse i havområdene rundt Svalbard : en folkerettslig hodepine 

  Granrusten, Kristin Svare (Bachelor thesis, 2019)
  Problemstilling : Denne oppgaven søker å identifisere juridiske utfordringer knyttet til ressursutnyttelse i havområdene rundt Svalbard. Oppgaven vil anvende «Senator»-saken som bakteppe, og ha et spesielt fokus mot ...
 • Maritim kontraterror 

  Birkheim, Lars (IFS Insights;10-2021;, Research report, 2021)
  • Etter at den nye instruksen for Forsvarets bistand til politiet trådte i kraft i 2017, har den operative gjennomføringen av maritime kontraterroroperasjoner(MKT) blitt mer effektiv. Avbyråkratiseringen av bistandsanmodninger ...
 • Sjømilitær teknologi – undervisning og forskning 

  Forsdahl, Stein Hatlem; Krätzig-Berle, Ellen Margit; Sæbø, Arild; Totland, Harald (Book, 2021)
  Denne utgaven av Necesse handler, som tittelen viser, om undervisning i sjømilitær teknologi og forskning innen det samme feltet, men også om bruk av teknologi til utvikling av undervisningen. Nye muligheter velter inn i ...
 • Norge fortsatt " NATO nord? " Sjef Luftforsvarets luftmaktseminar 2021 

  Larssen, Ann Karin (Luftkrigsskolens skriftserie;39, Report, 2021)
  Hvordan kan Norge som en liten nasjon balansere mellom økt spenningsnivå, økt internasjonal tilstedeværelse i Nordområdene, avskrekking og beroligelse? Det pågår en diskusjon knyttet til norsk versus internasjonal aktivitet ...
 • Situasjonsforståelse i det nære verdensrom. Kontroll med den ultimate overhøyden 

  Synstnes, Hans Morten (IFS Insights;9-2021;, Research report, 2021)
  • Antall satellitter i de attraktive jordbanene vokser i et raskt tempo. Sikkerhetsmarginene minker i takt med at trafikkmengden og antall operatører vokser. • Den intensiverte overvåkingen av rommet vokser frem i ...
 • Forsvarets omstilling etter den kalde krigen 

  Mobech-Hanssen, Bjørn; Håkenstad, Magnus; Rongved, Gjermund Forfang (IFS Insights;8-2021;, Research report, 2021)
  • Forsvarets omstilling etter den kalde krigen var en kun delvis kontrollert redningsoperasjon fremtvunget av sammenfallet mellom en dyp økonomisk krise og bortfallet av etatens dimensjonerende hovedtrussel. • Selv om ...
 • Avskrekking og beroligelse – den «doble strategi» som kom inn fra kulden 

  Oma, Ida Maria (IFS Insights;7-2021;, Research report, 2021)
  • Norges erklærte strategiske hovedlinje i nord er «balanse mellom avskrekking og beroligelse». Debatten om og utformingen av sikkerhetspolitikken overfor Russland er tjent med større begrepsmessig klarhet i hva «balanse», ...
 • Avskrekking og beroligelse – en kritisk militærfaglig betraktning 

  Diesen, Sverre (IFS Insights;6-2021, Research report, 2021)
  • Russland nærer neppe noen reell frykt for å bli angrepet av Norges allierte fra norsk område. Dette innebærer at deler av den norske beroligelsespolitikken mangler et logisk fundament. • I dag fungerer begrepsparet ...
 • Russia’s threat perceptions in the Barents and Baltic Sea regions 

  Alberti, Elizabeth (IFS Insights;5-2021, Research report, 2021)
  • Russia has increased its security measures in the Barents and Baltic Sea regions in the past decade. However, the focus has mainly been on the Northern Fleet and its nuclear capabilities, a cornerstone of Russian strategic ...
 • Utvikling og vekst 

  Forsdahl, Stein Hatlem; Espevik, Roar (Book, 2021)
  Tema for dette nummer er utvikling og vekst. Forsvaret er helt avhengig av at personellet utvikler seg over hele karriereløpet. Det å hele tiden lære både som person, team og organisasjon sikrer at vi ikke får den sure ...
 • The BOAC Leuchars-Bromma Service 1939-1945 

  Knowles, Matthew (IFS Insights;4-2021, Research report, 2021)
  • BOAC’s Scandinavian Service (1939-45), which operated between the UK and neutral Sweden, provided the means by which a large number of Allied clandestine operations and activities could be carried out during the Second ...
 • Et spørsmål om samarbeid: kunstig intelligens og konkurransebaserte strategier 

  Skeie, Johanne Jensen (IFS Insights;3-2021, Report, 2021)
  • Kunstig intelligens (AI), også kalt maskinlæring og dyp læring, forutsetter enorme datamengder. Man kan si at kunstig intelligens er «datahungrig». Man kan også si at kunstig intelligens er «datakresen»: det må være en ...
 • Ikke uten onkel Sam. Forsøkene på fellesnøytralt samarbeid i Skandinavia under første verdenskrig 

  Lien, Robin (IFS Insights;2-2021;, Report, 2021)
  • Det er ikke grunnlag for den utbredte forestillingen om USA som beskytter av de nøytrales rettigheter under første verdenskrig. • Nettopp fraværet av helhjertet støtte fra USA er avgjørende for å forstå hvorfor de ...

Vis flere