Recent Submissions

 • ErgoShip 2021 – Maritime artikler 

  Forsdahl, Stein Hatlem; Sulen, Henning; Mjelde, Frode Voll (Book, 2022)
  Welcome to the special issue dedicated to the conference Ergoship 2021! The editorial committee are proud to present a selection of papers from Ergoship 2021 and a few invited papers within the topic of maritime Human ...
 • Sjømilitær teknologi – undervisning og forskning 

  Forsdahl, Stein Hatlem; Krätzig-Berle, Ellen Margit; Sæbø, Arild; Totland, Harald (Book, 2021)
  Denne utgaven av Necesse handler, som tittelen viser, om undervisning i sjømilitær teknologi og forskning innen det samme feltet, men også om bruk av teknologi til utvikling av undervisningen. Nye muligheter velter inn i ...
 • Utvikling og vekst 

  Forsdahl, Stein Hatlem; Espevik, Roar (Book, 2021)
  Tema for dette nummer er utvikling og vekst. Forsvaret er helt avhengig av at personellet utvikler seg over hele karriereløpet. Det å hele tiden lære både som person, team og organisasjon sikrer at vi ikke får den sure ...
 • Militær logistikk i et åpent systemperspektiv 

  Listou, Tore; Espevik, Roar (Book, 2020)
 • Koronafronten 

  Espevik, Roar (Book, 2020)
  FORORD Korona-pandemien rammet mange land hardt. Alvoret ble tydelig for oss når våre myndigheter, for første gang siden andre verdenskrig, iverksatte tiltak som berørte oss alle sterkt. Arbeidsforholdene til mange ble ...
 • Sjømilitær utvikling i Russland og Kina. Grunnlag for bekymring? 

  Terjesen, Bjørn; Espevik, Roar (Book, 2020)
  Forskningsprogrammet «Sjømakt 2040: Geopolitisk utvikling og det maritime domenet» er finansiert av Sjøforsvaret og er en integrert del av seksjonen for sjømakt og sjømilitær ledelse på FHS/Sjøkrigsskolen. Her analyseres ...
 • Militær navigasjon - navigatøren i fokus 

  Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll; Krabberød, Tommy (Book, 2019-11)
  Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst. En god navigatør tenker både strategisk, operasjonelt og taktisk. Navigatøren planlegger hver reise nøye, og har inngående kunnskap om sin egen plan. Underveis i seilasen ...
 • Militær navigasjon - teknologi og operative team 

  Mjelde, Frode Voll; Hareide, Odd Sveinung; Glomsvoll, Øystein; Espevik, Roar (Book, 2018-10)
  Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst. En god navigatør tenker både strategisk, operasjonelt og taktisk. Navigatøren planlegger hver reise nøye, og har inngående kunnskap om sin egen plan. Underveis i seilasen ...
 • God når det gjelder? Søken etter nye svar på gamle spørsmål 

  Espevik, Roar; Olsen, Olav Kjellevold; Brunstad, Paul Otto; Jacobsen, Jan O.; Krabberød, Tommy; Nissestad, Odd Arne; Waaler, Gudmund (Book, 2018-05)
 • Realfag og teknologi for marineoffiseren 

  Espevik, Roar; Andreassen, Dagfinn Olaf (Book, 2017)
  Hele utdanningssystemet i Forsvaret har i mange måneder brukt svært mye tid og krefter på Utdanningsreformen, snart får vi høre hva Forsvarssjefen mener. Det som virker sikkert, er at han kan ikke mene noe kostbart: de ...
 • Sjømakt og sjømilitær utdanning 

  Espevik, Roar; Strømmen, Tor Ivar (Book, 2017)
  Denne utgåva av Necesse inneheld ei rekkje artiklar med svært ulike tema. Bredda i disiplinar og tema er både eit medvite val og eit direkte resultat av kven Sjøkrigsskulen skal utdanne og utvikle, samt til kva. Marineoffiserar ...
 • Militær navigasjon – dagens teknologi for morgendagens krigføring 

  Espevik, Roar; Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll (Others, 2017)
  Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst. En god navigatør tenker både strategisk, operasjonelt og taktisk. Navigatøren planlegger hver reise nøye, og har inngående kunnskap om sin egen plan. Underveis i seilasen ...
 • Endring = ledelse + verdsetting 

  Krabberød, Tommy; Espevik, Roar (Others, 2016)
  Temaet for årets siste nummer av Necesse er endring. I år er det 30 år etter Vassdalulykken, ulykken der 16 soldater døde i snøskred under en øvelse på norsk jord i fredstid. Overskriften til TV2 i forbindelse med 30 års ...
 • Mer for mindre 

  Espevik, Roar; Nygard, Helge Olav (Necesse;3, Others, 2016-12)
  RELEVANT LIKEVEL? For 30 år siden dro H.Thomas Johnson og Robert D. Kaplan i gang en debatt om økonomers evne til å gi relevante styringsdata for private virksomheter. Beslutningstakerne hadde behov for strategisk ...
 • Realfag og teknologi for marineoffiseren 

  Espevik, Roar; Strand, Gisle; Berle, Ellen (Necesse;2, Others, 2016-10)
  Den Kongelige Norske Marine hadde sitt 200 års-jubileum i 2014. I 2017 er det Sjøkrigsskolens tur. Siden utdanning av marineoffiserer ble den norske stats ansvar, har Sjøkrigsskolen hatt et innhold bestående av teoretiske ...
 • Militær navigasjon - effektiv og troverdig 

  Espevik, Roar; Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll (Necesse;1, Others, 2016-06)