Recent Submissions

 • Allierte forsterkninger og øvelser i Norge 2000 - 2014. Hvor godt er vi forberedt? 

  Tveiten, Ingjald (Oslo files on Defence and Security;03/Desember, Research report, 2016)
  In this study, Tveiten examines the development of Host Nation Support (HNS) in Norway from 2000 to 2014, and how HNS is perceived to affect relations between Norway and its allies. Norway has a long history of providing ...
 • Forsvarskommisjonen av 1946: planleggingen av norsk etterkrigsforsvar på 1940-tallet 

  Gjeseth, Gullow (Oslo files on Defence and Security;02, Research report, 2016)
  The recommendations of the Defence Commission of 1946 have been portrayed in defence literature as having had little relevance to the establishment of Norway’s post-war defence posture. Gullow Gjeseth argues against this ...
 • Terrorangrepet i Oslo - Forsvarets håndhevelsesbistand og samarbeid med Oslo-politiet etter 22. juli 

  Thomstad, André Berg (Oslo files on Defence and Security;1/2016;, Research report, 2016)
  Terrorangrepet 22. juli 2011 avdekket store mangler innen samfunnets evne til å håndtere alvorlige og særlig skadevoldende hendelser. 22. juli-kommisjonen kritiserte det tverrsektorielle samarbeidet mellom politiet og ...
 • Norges bidrag til FN-operasjonene i Somalia. UNOSOM I og II (1992–1993). 

  Slåtten, Martin Lau (Oslo files on Defence and Security;2/2015, Research report, 2015)
  Med 25 kg skismøring i bagasjen ankom et norsk stabskompani Somalias hovedstad Mogadishu julen 1992. Martin Lau Slåtten skriver om et år fylt av prøvelser og de politiske/departementale og forsvarsfaglige betingelsene som ...
 • Styrk forsvarsevnen - ta Marinen i bruk! Personellutfordringer, beredskap og stridsevne i Sjøforsvaret 

  Gjelsten, Roald (Oslo files on Defence and Security;01, Research report, 2015)
  Roald Gjelsten tar for seg kompetanseproduksjonen i Marinen fra 1960-tallet og fram til i dag. Hvordan kan HR-politikk brukes til å øke Marinens kampkraft? Siden slutten av den kalde krigen har Marinen blitt redusert ...
 • Forsvarsstillinger i Lyngen-området 

  Dalmo, Kurt Henrik (Oslo Files on Defence and Security;03, Others, 2014)
  I denne studien ser Kurt Henrik Dalmo på hva som var årsaken til at Forsvaret tidlig på 1980-tallet bestemte seg for å bygge ut permanente forsvarsstillinger i Lyngen-området. Stillingene fikk etter hvert tilnavnet ...
 • Den amerikanske våpenhjelpen: Modernisering eller konservering? 1950 - 1968 

  Gjeseth, Gullow (Oslo files;, Others, 2014)
  In this study, Gullow Gjeseth discusses the effect of the US arms aid programme on the Norwegian Armed Forces between 1950 and 1968. Did the provision of American weapons and new military technology result in the modernisation ...
 • COIN med kinesiske særtrekk? Kinas bekjempelse av ekstremisme, separatisme og terrorisme 

  Jørn, Qviller (Oslo files on Defence and Security;, Others, 2014-04)
  In this study, Qviller examines China’s response to internal disaffection and turmoil and asks what China can bring to the table as a partner in international operations.China’s response to extremism, separatism and terrorism ...
 • Fremmede ubåter i norske fjorder. Realitet eller myte? 

  Gjelsten, Roald (Oslo files on defence and security;01, Others, 2013)
  The purpose of this study has been to utilise the available source material to analyse the circumstances surrounding reported observations of unidentified underwater objects in Norwegian territorial waters. The aim has ...
 • The rise of naval powes in Asia and Europe's decline 

  Terjesen, Bjørn; Tunsjø, Øystein (eds.) (Oslo files on defence and security;06, Others, 2012)
  For the first time in modern history Asian states are spending more on defence than their European counterparts. The sea power ambitions of leading land powers such as China, Russia and India stand as a challenge to US ...
 • Long-term defence planning: a comparative study of seven countries 

  Håkenstad, Magnus; Larsen, Kristian Knus (Oslo files on defence and security;05, Others, 2012)
  This study compares the long-term defence planning systems of the Nordic countries Denmark, Sweden, Norway and Finland, as well as France, the United Kingdom and the Netherlands. Long-term defence planning is here understood ...
 • Forsvaret til Libya 2011: klar til strid? 

  Heier, Tormod (Oslo files on defence & security;04, Others, 2012)
  This study explores the historical detachment of Norwegian air power under the unique UN mandate to protect Libyan civilians in March 2011. In less than 100 hours after the Security Council adopted resolution 1973 authorising ...
 • Norsk veteranpolitikk etter 1945: noen hovedtrekk i utviklingen 

  Gjeseth, Gullow (Others, 2012)
  This study examines essential aspects of Norway’s policy on the treatment of veterans since 1945. Veteran schemes were put in place immediately following the Second World War. In the following decades they were debated, ...
 • Emerging naval powers in Asia: China's and India's quest for sea power 

  Basit, Saira; Tunsjø, Øystein (Oslo files on defence and security studies;2, Others, 2012)
  This study offers a historically informed and comprehensive assessment of the contemporary naval policies of China and India, the leading rising powers. It shows how China and India, traditionally and predominantly concerned ...
 • Forsvarsrettet sikkerhetssektorreform : norsk sikkerhetspolitisk bistand til Serbia og Montenegro 

  Haaverstad, Terje; Busterud, Ingrid O. (Oslo files on defence and security;1, Others, 2012)
  The study addresses Norwegian policy on and practices to promote Defence Security Sector Reform (DSSR) in the Western Balkans. Focusing primarily on Serbia and Montenegro, the authors analyse the organisation of the Norwegian ...
 • Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner: Soldatens ansvar for en rettsstridig ordre 

  Johansen, Sigrid Redse (Oslo files on defence and security;8, Others, 2008)
  This study addresses the classic question of the tension between military discipline and individual responsibility; and whether and to what extent following superior orders may constitute a circumstance excluding criminal ...
 • RMA og transformation: En historisk-kritisk analyse av to sentrale begreper i nyere vestlig forsvarspolitikk 

  Hobson, Rolf (Oslo files on defence and security;5, Others, 2008)
  This study presents an historical critique of two concepts which have recently dominated US, and hence western, military thought: the “Revolution in Military Affairs” (RMA) and the “transformation” programme designed to ...
 • On new wars: Contributions from the conference “New Wars” in 2007. 

  Olsen, John Andreas (ed.) (Oslo files on defence and security;4, Others, 2007)
  On New Wars seeks to answer what is “new” about new wars and military theory by linking the present and speculation about the future of war with historical awareness. The past may be an imperfect guide to the future, but ...
 • Et militært universalmiddel? Amerikansk "Maneuver Warfare" og norsk doktrineutvikling 

  Sæveraas, Torgeir E.; Henriksen, Kjetil (Oslo files on defence and security;1, Others, 2007)
  ”Maneuver warfare” – manøverkrigføring – er ofte blitt trukket fram som et militært universalmiddel, anvendelig i så vel forsvar som angrep, på land, til sjøs og i lufta. Denne første utgaven i serien Oslo Files on Defence ...
 • Norwegian foreign policy in the High North. International cooperation and the relations to Russia 

  Lindemann, Ole Andreas (Oslo files on defence and security;1, Others, 2009)
  The external dimensions of Norway’s new policy for the north and the strategy underpinning it are the focus of this study. First, Norway’s long-standing security and sovereignty interests in Northern ocean areas are examined. ...

View more