Show simple item record

dc.date.accessioned2019-12-20T09:15:11Z
dc.date.available2019-12-20T09:15:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1894-4795
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634232
dc.description.abstract•Et norsk forsvarskonsept er avhengig av legitimitet og funksjonalitet – da må det på forhånd skapes enighet om hvorvidt Norge skal ha det og på hvilket nivå det skal ligge. • Totalforsvarskonseptet er avhengig av tillitskapital – det fordrer ikke bare styrking av psykologisk beredskap og sivil motstandsdyktighet, men også tydelig satsing på Forsvaret. •Det militæroperative forsvarskonseptet må sikre troverdig avskrekkelse og mulighet til å kjempe effektivt – det innebærer robust evne til å beskytte egen og alliert kampkraft og til å slåss integrert og fellesoperativt. •Norske militære kapasiteter kan påvirke Russlands kost-nytte-vurdering av å skulle ta kontroll over deler av norsk territorium, men avskrekkende tiltak har mindre effekt om Norge blir involvert som følge av russiske defensive tiltak i en konflikt med en tredjepart •Trusselbildet er i rask endring med et mer selvhevdende Russland i våre nærområder og økt usikkerhet om USAs retning og vår sikkerhetspolitiske grunnmur – da må Norge ta større ansvar for egen sikkerhet. •Norge bør oppnå det såkalte «toprosentmålet» i 2024 – det er en forsikringspremie vi har inngått å betale, og sikkerhetssituasjonen gjør at vi må styrke egenevnen. Dette må imidlertid gjøres med årvåkenhet for å sikre bærekraft og fleksibilitet. •Norges mest effektive avskrekkingstiltak er å legge til rette for alliert bistand. Dette må sikres delvis gjennom infrastrukturinvesteringer, delvis gjennom å vektlegge evnen til å støtte allierte styrker i Norge. •Langtidsplanen må legge rammer for at forsvarssektoren kan starte omstilling til en ny tid – dette er avhengig av bedre utnyttelse av både tidligere og fremtidigenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesIFS Insights;11-12/2019
dc.titleTruslene – konseptene – ressursene – alliansen. Refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record