Now showing items 250-251 of 251

  • Å ta liv i kamp. - En operativ, moralsk og psykologisk utfordring 

   Waaler, Gudmund; Monsen, Rolf Eivind; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I denne studien kartlegger vi hvordan det oppleves å ta liv i kamp. I forlengelse av det drøfter vi hva som skal til for å bli i stand til å drepe i skarpe operasjoner. Studien viser at soldater ikke opplever moralsk stress ...
  • Øving på cybersikkerheit: Ein casestudie av ei cybersikkerheitsøving 

   Lund, Mass Soldal (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Denne artikkelen presenterer ein casestudie av ei cybersikkerheitsøving i militær utdanning, og nyttar denne casestudien til å drøfte nokre utfordringar med cybersikkerheitsøvingar til utdanningsføremål. Casestudien gjer ...