• Avskrekking og beroligelse – den «doble strategi» som kom inn fra kulden 

   Oma, Ida Maria (IFS Insights;7-2021;, Research report, 2021)
   • Norges erklærte strategiske hovedlinje i nord er «balanse mellom avskrekking og beroligelse». Debatten om og utformingen av sikkerhetspolitikken overfor Russland er tjent med større begrepsmessig klarhet i hva «balanse», ...
  • Avskrekking og beroligelse – en kritisk militærfaglig betraktning 

   Diesen, Sverre (IFS Insights;6-2021, Research report, 2021)
   • Russland nærer neppe noen reell frykt for å bli angrepet av Norges allierte fra norsk område. Dette innebærer at deler av den norske beroligelsespolitikken mangler et logisk fundament. • I dag fungerer begrepsparet ...
  • The BOAC Leuchars-Bromma Service 1939-1945 

   Knowles, Matthew (IFS Insights;4-2021, Research report, 2021)
   • BOAC’s Scandinavian Service (1939-45), which operated between the UK and neutral Sweden, provided the means by which a large number of Allied clandestine operations and activities could be carried out during the Second ...
  • Canada og Norge i nordområdene og NATO 

   Østhagen, Andreas; Hilde, Paal Sigurd (IFS Insights;3/2016, Research report, 2016)
   Denne IFS Insighten gir en oversikt over det canadiske perspektivet på sentrale spørsmål innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk og sammenligner med norske syn.
  • Forsvarets omstilling etter den kalde krigen 

   Mobech-Hanssen, Bjørn; Håkenstad, Magnus; Rongved, Gjermund Forfang (IFS Insights;8-2021;, Research report, 2021)
   • Forsvarets omstilling etter den kalde krigen var en kun delvis kontrollert redningsoperasjon fremtvunget av sammenfallet mellom en dyp økonomisk krise og bortfallet av etatens dimensjonerende hovedtrussel. • Selv om ...
  • India as an arms exporter: Changing trends 

   Malhotra, Aditi (IFS Insights;2/2017, Research report, 2017)
   Although India has been involved in defence exports for a long time, the volume of its exports remains insignificant. Recently, however, the figures have been rising, thus signifying a new trend.
  • Initiativplikt i sentraladministrasjonen? 

   Søgaard, Fridthjof (IFS Insights;3/2017, Research report, 2017)
   Påhviler det den enkelte i embetsverket en plikt til å ta selvstendige initiativ for å sikre økt effektivitet i staten – også når dette ikke er politisk pålagt? Hvis svaret er tja eller nei: Er det ønskelig å gjøre noe med ...
  • North Korea in 2016: A new normal? 

   Bowers, Ian (IFS Insights;2/2016, Research report, 2016)
   This IFS Insight examines the political and strategic ramifications of North Korea’s evolving nuclear and missile programmes.
  • Russia’s threat perceptions in the Barents and Baltic Sea regions 

   Alberti, Elizabeth (IFS Insights;5-2021, Research report, 2021)
   • Russia has increased its security measures in the Barents and Baltic Sea regions in the past decade. However, the focus has mainly been on the Northern Fleet and its nuclear capabilities, a cornerstone of Russian strategic ...
  • Russlands Nato-politikk 

   Bruusgaard, Kristin Ven (IFS Insights;1, Research report, 2016)
   Hovedpunkter: Russland og Nato har i dag ingen felles forståelse av hva et stabilt og sikkert Europa innebærer: dette forhindrer konstruktivt samarbeid. Russland vil bruke militære og ikkemilitære virkemidler for å avskrekke ...
  • Situasjonsforståelse i det nære verdensrom. Kontroll med den ultimate overhøyden 

   Synstnes, Hans Morten (IFS Insights;9-2021;, Research report, 2021)
   • Antall satellitter i de attraktive jordbanene vokser i et raskt tempo. Sikkerhetsmarginene minker i takt med at trafikkmengden og antall operatører vokser. • Den intensiverte overvåkingen av rommet vokser frem i ...
  • Skipsfartsberedskap fra 1914 til i dag 

   Melien, Tor Jørgen (IFS Insights;1-2021;, Research report, 2021)
   I mer enn 150 år har Norge vært en stor skipsfartsnasjon tross varierende konjunkturer, teknologiske sprang og gjentatte transformasjoner. Utenriksflåten har utgjort en betydelig strategisk ressurs både i nasjonalt og ...
  • Turkey after the coup attempt 

   Haugom, Lars (IFS Insights;4, Research report, 2016)
   This IFS Insight examines the 15 July 2016 coup attempt in Turkey and its implications for relations between the Turkish military, government and society.
  • Why should the Norwegian Armed Forces care about climate change? 

   Skeie, Johanne Jensen (IFS Insights;11-12/2020, Research report, 2020)
   • Climate change is a “threat multiplier” due to its ability to amplify existing security challenges and threats. It is likely to affect the military as an institution and organization, including installations and equipment, ...