• Avskrekkende snubletråd i Baltikum? 

      Oma, Ida Maria; Bjerga, Kjell Inge (IFS Insights;3, Report, 2018)
      NATOs forsterkede fremskutte nærvær (eFP) har svakheter, men det er ikke grunnlag for å si at primærfunksjonen som snubletråd mangler troverdighet og ikke bidrar til avskrekking mot Russland. For Norge er deltakelsen ...