• Finsk sikkerhetspolitikk etter Russlands annektering av Krim 

      Møller, Joakim Erma (IFS Insights;5/2017, Report, 2017)
      Russlands annektering av Krim ble en vekker for Finland, og hendelsen ble etterfulgt av flere finske sikkerhets- og forsvarspolitiske tiltak. Finland har styrket forsvarssamarbeidet med Storbritannia, USA, de andre nordiske ...