• Skipsfartsberedskap fra 1914 til i dag 

      Melien, Tor Jørgen (IFS Insights;1-2021;, Research report, 2021)
      I mer enn 150 år har Norge vært en stor skipsfartsnasjon tross varierende konjunkturer, teknologiske sprang og gjentatte transformasjoner. Utenriksflåten har utgjort en betydelig strategisk ressurs både i nasjonalt og ...