• Canada og Norge i nordområdene og NATO 

      Østhagen, Andreas; Hilde, Paal Sigurd (IFS Insights;3/2016, Research report, 2016)
      Denne IFS Insighten gir en oversikt over det canadiske perspektivet på sentrale spørsmål innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk og sammenligner med norske syn.