• Avskrekking og beroligelse – en kritisk militærfaglig betraktning 

      Diesen, Sverre (IFS Insights;6-2021, Research report, 2021)
      • Russland nærer neppe noen reell frykt for å bli angrepet av Norges allierte fra norsk område. Dette innebærer at deler av den norske beroligelsespolitikken mangler et logisk fundament. • I dag fungerer begrepsparet ...