• Maritim kontraterror 

      Birkheim, Lars (IFS Insights;10-2021;, Research report, 2021)
      • Etter at den nye instruksen for Forsvarets bistand til politiet trådte i kraft i 2017, har den operative gjennomføringen av maritime kontraterroroperasjoner(MKT) blitt mer effektiv. Avbyråkratiseringen av bistandsanmodninger ...