• Arctic oil and gas: The role of regions 

   Østhagen, Andreas (IFS Insights;2/2013, Others, 2013)
   Andreas Østhagen looks at oil and gas development across the North American Arctic coastal waters. How do the interests and positioning of elected regional governments in the Arctic contribute to the overall pace of natural ...
  • Canada og Norge i nordområdene og NATO 

   Østhagen, Andreas; Hilde, Paal Sigurd (IFS Insights;3/2016, Research report, 2016)
   Denne IFS Insighten gir en oversikt over det canadiske perspektivet på sentrale spørsmål innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk og sammenligner med norske syn.
  • Nye utfordringer i nord: Kystvakten i nordområdene 

   Østhagen, Andreas (IFS Insights;2, Others, 2014)
   Den maritime aktiviteten i Arktis er økende. Som en konsekvens er det satt fokus på beredskapsaktiviteter og suverenitetshevdelse i regionen. I all hovedsak er det de arktiske kyststatenes kystvakter som en del av, eller ...