Show simple item record

dc.contributor.authorBoe, Ole
dc.date.accessioned2014-03-07T13:46:36Z
dc.date.available2014-03-07T13:46:36Z
dc.date.issued2014-03-07
dc.identifier.isbn978-82-93091-22-6
dc.identifier.issn1890-0542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/191404
dc.description.abstractHensikten med denne fagrapporten var å undersøke om andres bedømmelser av kadetter i KSKVK1/2013 sier noe om i hvilken grad kadettene fremstår som utviklende ledere eller ikke. Fagrapporten er en eksplorativ og beskrivende studie. Resultatene fra de deskriptive analysene viste at andre oppfatter kadettene som utviklende ledere, at de skåret høyt på de positive sidene av transaksjonelt lederskap samt at de i lite grad ble oppfattet å utøve ikke-lederskap (la det skure lederskap). De skåret videre lavt på de negative sidene av det transaksjonelle lederskapet, dvs. på bruken av straff og belønning og overkontroll. Videre skåret kadettene høyt på fagkompetanse, sjefskompetanse, sosial kompetanse og på stresshåndteringsevne. Avslutningsvis oppfattet andre at kadettenes lederatferd bidro til gode resultater for den enkeltes hjemmeavdeling.> English summary: The purpose of this report was to investigate whether others judgments of the cadets in KSKVK01/13 could shed some light on whether the cadets appear to been as developmental leaders or not. The report is an explorative and descriptive study. The results from the descriptive analyses revealed that the cadets appeared to be developmental leaders and that they scored high on the positive sides of transactional leadership and they are perceived to have a low degree of laissez faire leadership. Furthermore, they scored low on the negative sides of transactional leadership, that is, the use of punishment and reward and over-control. Furthermore they scored high on subject matter competency, leader competency, social competency and coping with stress. Finally others perceived that the cadet´s leadership behaviour contributed to good results for their respective home units.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesKS fagrapport;1/2014
dc.subjectLederskapnb_NO
dc.subjectUtviklende lederskapnb_NO
dc.subjectTransaksjonelt lederskapnb_NO
dc.subjectKompetansenb_NO
dc.subjectStresshåndteringnb_NO
dc.titleOffiserer med høy grad av utviklende lederskap og kompetanse. En studie av kadetter i KSKVK 01/13nb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumber13 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record