Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkaug, Reidar
dc.date.accessioned2013-06-07T06:41:01Z
dc.date.available2013-06-07T06:41:01Z
dc.date.issued2013-06-07
dc.identifier.isbn978‐82‐93091‐17‐2 (PDF)
dc.identifier.isbn978‐82‐93091‐18‐9 (Trykt)
dc.identifier.issn1890-0542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160887
dc.description.abstractDenne rapporten diskuterer utfordringer for Krigsskolens utdanning knyttet til fremtidens krav og forventninger til den militære profesjons utøvere. Hva skal kadettene dannes og utdannes til, og hva vil være krav til kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling? Kunnskapsdepartementets pålegg om nytt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, bidro til å synliggjøre og fasilitere hvordan overordnede krav til den militære profesjon kunne detaljeres ned til profesjonsutdanning og en skolehverdag. Rapporten diskuterer også utviklingsarbeidet igangsatt for å skape bedre helhet av mange fag og sammenheng mellom teori og praksis, og ikke minst hvordan lederutvikling kunne inngå som en synlig og integrert del av utdanningenno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesKS fagrapport;2/2012
dc.subjectOffisersutdanningno_NO
dc.subjectLederutviklingno_NO
dc.subjectTverrfaglighetno_NO
dc.subjectKvalifikasjonsrammeverkno_NO
dc.subjectProfesjonsdidaktikkno_NO
dc.subjectKvalitetssikringno_NO
dc.titleUtdanning for fremtidens offisererno_NO
dc.typeOthersno_NO
dc.source.pagenumber123 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel