Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Svein-Tore
dc.date.accessioned2012-05-31T13:02:58Z
dc.date.available2012-05-31T13:02:58Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-997335-3-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160873
dc.descriptionOppdragsgiver: Krigsskolen. Studiene er gjennomført i samarbeid med Panserbataljonen, TRADOK (seksjon for militære erfaringer) og Strategisk personalkontor i Hæren. Prosjektet er finansiert av Krigsskolen.no_NO
dc.description.abstractEtt av studiene som her rapporteres, dokumenterer prosedyrer for hvordan erfaringer skal gi økt operativ effekt på avdelingsnivå. Som grunnlag for dette arbeidet har det i en annen studie blitt utviklet metodikk som kan styrke innføring av erfaringsbaserte læringsprosesser i militære organisasjoner. Basert på kunnskap fra disse studiene forsøker denne rapporten å dokumentere og peke på betingelser for at avdelingsbefal (grenaderer) kan stå lenger i jobb for Hæren. I de følgende kapitler sluttrapporteres to av studiene: i) avdelingsbefalsundersøkelsen og: ii) metodikk for erfaringsbaserte læringsprosesser. Rapporten diskuterer spesielt effekten som slike læringsprosesser har på avdelingsbefalets vurderinger av å stå lenger i tjenesten. Resultatene fra disse studiene viser at Hæren kan beholde avdelingsbefalet lenger enn tilfellet er i dag ved at det etableres et horisontalt karrieremønster og ved at denne kategorien befal i større grad utnyttes som en ressurs i Hærens avdelinger. Studiene viser at en medvirkningsbasert tilnærming til etablering av fagfora (bestående av erfarent avdelingsbefal) som skaper samarbeid på tvers av eskadroner, både gir en operativ gevinst og en gevinst i form av avdelingsbefalets uttrykte vilje til å stå lenger i jobb. Rapporten anbefaler avslutningsvis hvordan Hæren i det videre bør jobbe med prosesser knyttet til utvikling av anvendbar kunnskap basert på egne erfaringer.no_NO
dc.description.abstract
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherKrigsskolenno_NO
dc.relation.ispartofseriesKS fagrapport;1/2009
dc.subjectMilitære erfaringerno_NO
dc.subjectAvdelingsbefalno_NO
dc.subjectNorge. Hærenno_NO
dc.subjectErfaringslæringno_NO
dc.subjectMetodikkno_NO
dc.subjectMilitær praksisno_NO
dc.subjectOrganisasjon - Læringno_NO
dc.subjectMilitary experienceno_NO
dc.subjectMilitary professionno_NO
dc.subjectNon-commissioned officersno_NO
dc.titleMilitære erfaringer i bruk : metodikk for erfaringsbaserte læringsprosesser : evaluering av avdelingsbefalsordningen i Hærenno_NO
dc.typeResearch reportno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record