• Utvikling og vekst 

      Forsdahl, Stein Hatlem; Espevik, Roar (Book, 2021)
      Tema for dette nummer er utvikling og vekst. Forsvaret er helt avhengig av at personellet utvikler seg over hele karriereløpet. Det å hele tiden lære både som person, team og organisasjon sikrer at vi ikke får den sure ...