Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNjølstad, Olav
dc.date.accessioned2011-10-21T10:51:40Z
dc.date.available2011-10-21T10:51:40Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0803-1061
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/99607
dc.descriptionDen amerikanske détente-politikken på 1970-tallet er i ettertid stort sett blitt oppfattet som mislykket. Ikke minst på denne bakgrunn har man i USA stilt seg mer avventende til den pågående avspenningsprosessen enn i mange andre vestlige land. Men hvilken relevans har détente-eksperimentet for situasjonen i dag, og fortjener den virkelig et så negativt stempel som den har fått? Denne studien griper fatt i disse spørsmålene på tre ulike vis: Gjennom en klargjøring av détente-politikkens bakgrunn, målsettinger og resultater; gjennom en presentasjon av ulike måter dette avspenningsforsøkets vekst og fall er blitt tolket på av vestlige historikere og samfunnsforskere; og til sist gjennom en sammenfatning av de lærdommer forskerne har trukket av forsøket. Konklusjonen er at détente-politikken var bedre enn sitt rykte: Snarere enn å utgjøre en konfliktskapene blindgate, utgjorde den tross alle sine feil og mangler - et avgjørende skritt på veien mot det supermaktssamarbeidet vi ser konturene av i dag.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherInstitutt for Forsvarsstudieren_US
dc.relation.ispartofseriesForsvarsstudier;8
dc.subjectdétente-politikkenen_US
dc.subjectavspenningspolitikken_US
dc.titleDétente - et mislykket avspenningsforsøk?en_US
dc.typeOthersen_US
dc.source.pagenumber126 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel