Show simple item record

dc.contributor.authorMortensen, Anna Ellingsen
dc.contributor.authorEidseflot, Andreas Øksne
dc.date.accessioned2024-05-07T11:29:09Z
dc.date.available2024-05-07T11:29:09Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3129459
dc.description.abstractTemaet i denne bacheloroppgaven er knyttet til hvordan Forsvaret kan ta imot sine nyansatte førstegangsledere. Hvert år uteksaminerer et stort antall kadetter fra Krigsskolen. Mange av disse starter i stillinger som troppssjefer. I deres stilling har troppssjefen ansvar for å lede et team av både vernepliktige og ansatte. Ved en eventuell krig, er det troppssjefen sitt ansvar å lede troppen. Vi antar at den innledende perioden vil være preget av utfordringer, og et behov for å bli kjent med stilling og avdelingen en har tredd inn i. Dette kan føre til at troppssjefen ikke er i stand til å lede troppen i tilstrekkelig grad den første perioden. For å undersøke en mulig løsning på denne utfordringen, besvarer vi følgende problemstilling: Hvordan kan Forsvaret systematisere innfasing av nyansatte førstegangsledere? Metoden som er benyttet er en kvalitativ litteraturstudie, satt i rammen av overgangen fra kadett til troppssjef. Oppgaven identifiserte raskt at det var lite informasjon om Forsvarets rutiner for innfasing av nyansatte å finne på åpne kilder. Dette var overraskende, og noe bekymrende, tatt i betraktning antall mennesker som jobber i organisasjonen, og til enhver tid skal forvaltes. Oppgaven konkluderer med at en systematisk innfasing av nyansatte troppssjefer kan starte allerede under utdanningen på Krigsskolen, og bidra til kompetanseheving innenfor temaet. Planlegging i forkant av første arbeidsdag, kommunikasjon mellom den nyansatte troppssjefen og overordnet leder, og oppfølging underveis i prosessen vil også være sentralt i innfasingen. Det konkluderes videre med at det er en sammenheng mellom hvordan man blir ivaretatt i den første perioden som nyansatt, og hvor lenge man ønsker å jobbe i organisasjonen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskole, Krigsskolenen_US
dc.subjectFørstegangsledereen_US
dc.subjectOnboardingen_US
dc.subjectTroppssjeferen_US
dc.titleOnboarding av nyansatte førstegangsledere. Hvordan kan Forsvaret systematisere innfasing av nyansatte førstegangsledere?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.rights.holderForfatterne


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record