Show simple item record

dc.contributor.authorRøstad, Georgian Lucian
dc.contributor.authorFalch, Bendik
dc.date.accessioned2023-06-26T09:15:11Z
dc.date.available2023-06-26T09:15:11Z
dc.date.issued2022-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073163
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker det strategiske samarbeidet mellom forsvarssektoren og Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), med hvilken effekt et slikt partnerskap har på forsvarssektoren. Intensjonen med sivil-militære strategiske samarbeid er å tilrettelegge for at det sivile næringsliv skal være en styrke for Forsvaret. Oppgaven undersøker tre forskningsspørsmål: «Hva preger samarbeidsforholdet?», «Hvordan møtes Forsvarets behov?» og «Hva har påvirket økonomien i partnerskapet?». Sivilt-militært strategisk samarbeid innen flyvedlikehold er ikke tidligere utforsket i norsk litteratur, og medfører at den valgte teorien er bredt anlagt for å kunne avdekke en variasjon av funn. Oppgaven har et blandet forskningsdesign. Det vil si kvantitativ og kvalitativ metode, med en casestudie av støtten KAMS gir til tre helikoptersystemer. Datagrunnlagets fundament er en spørreundersøkelse som inkluderer tekstsvar, og som suppleres med dokumenter og intervjudata. Utvalget er 25 respondenter, og representerer både forvaltnings- og vedlikeholdsnivåene i forsvarssektoren. Analysen har identifisert fire konkrete funn:  Forsvarssektoren viser varierende grad av tillit til KAMS. Det er stor tillit til KAMS sine teknikere, men lavere tillit til ledelsesseksjonen deres. Dette påvirker kommunikasjon, åpenhet, og skaper kulturforskjeller.  KAMS har kapasitetsutfordringer og mangler evnen til å håndtere flere oppdukkende vedlikehold samtidig. Dette skaper tidsforskyvninger og uklarhet i hvilke flysystem som prioriteres.  Vedlikehold hos KAMS er økonomisk fordyrende, og forsvarssektoren mangler føringer for hvordan dette skal håndteres.  Det er store ulikheter i samarbeidet for hvert flysystem, noe som skaper vesentlige forskjeller i trivsel, kostnader og effektivisering. Samarbeidet mellom forsvarssektoren og KAMS har dekket Forsvarets behov i begrenset grad, og har vært økonomisk fordyrende. Forsvarssektoren er per i dag ikke tilrettelagt for et strategisk samarbeid, da interne føringer er motstridende, og sektorens organisering er uhensiktsmessig. Strategisk samarbeid som konsept må vurderes, da det per i dag ikke oppfyller dets intensjon eller møter sitt potensial. Dette må forbedres dersom det skal være noe mer enn et kundeforhold med en sivil leverandør.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNord Universiteten_US
dc.titleStrategisk samarbeid innen militært flyvedlikehold - noe mer enn et kunderforhold?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record