Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrokke, Edvard
dc.contributor.editorHagen, Marius
dc.date.accessioned2022-09-03T16:58:54Z
dc.date.available2022-09-03T16:58:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015561
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvorvidt Krigsskolens operative utdanning gir tilstrekkelig ferdigheter innenfor stressmestring for å prestere godt som troppssjef i krig. Empiriske undersøkelser viser hvordan krig kan bli den ultimate prestasjonsarenaen. Det finnes ingen runder eller tidsfrister, det er ingen dommere, belastningene som kommer er harde og kommer til ukjent tid, fienden søker å ta ditt liv med alle midler tilgjengelig for han, det finnes ingen andreplass her (Ytterbøl, 2019, s. 1). Dette er virkeligheten hvor troppssjefen skal prestere og demonstrere sine evner til å gjøre det som er forventet eller nødvendig. Følgelig bør dette få konsekvenser for hvordan Krigsskolen utdanner sine kadetter. Gjennom en redegjørelse av teoretiske perspektiver har denne oppgaven sett nærmere på hvordan krigens natur påvirker troppssjefen gjennom stress. Deretter presenteres stressmestringstrening, herunder mestringsopplevelser, mental trening og fysisk trening som en måte kadetten kan opparbeide seg mental robusthet. I lys av dette ble læringsutbyttene for militærstudie; ledelse og landmakt analysert for å undersøke hvordan Krigsskolen utdanner sine kadetter innenfor stressmestring. Analysen og den påfølgende drøftingen viser at Krigsskolen utdanner sine kadetter innenfor stressmestring, men at det i stor grad tilknyttet enkelte emner. Basert på Kolb sine teorier om læring kan dette indikere at Krigsskolen ikke gir nok utdanning for å nå et av de overordnete læringsutbyttene; «gjøre kadetten fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å være i operativ beredskap, samt virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet.»en_US
dc.subjectstressmestringen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjecttroppledelseen_US
dc.subjecttroppsjefen_US
dc.titleMentalt skikket - en direkte feilaktig bedømmelse?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel