Show simple item record

dc.contributor.advisorHavik, Emma
dc.contributor.authorKjeldstad, Sander
dc.contributor.editorTriumf, Mia Synnøve
dc.date.accessioned2022-09-03T14:16:36Z
dc.date.available2022-09-03T14:16:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015554
dc.description.abstractDenne oppgaven kartlegger hvilken kompetanse som finnes blant instruktørene på Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning, samt om denne kompetansen er tilstrekkelig for å drive en troverdig og forsvarlig utdanning av rekrutter. Rekrutter er kommende soldater som skal tjenestegjøre i Forsvaret, noe som stiller krav til instruktørene som skal gjennomføre utdanningen. Gjennom å undersøke teoretiske perspektiver på begrepene kompetanse, utdanning og pedagogikk, samt intervjuer med totalt fem respondenter, har vi undersøkt om kompetansen dekker behovet HSRF har for å drive utdanning. Datainnsamlingen og drøftingen viser at det er stor variasjon i hvilken kompetanse avdelingens instruktører har i dag. Det kommer frem at kompetansen til å drive faglig utdanning av rekrutter er til stede, men at avdelingen har mer å gå på når det gjelder danningen av rekruttene, som videre kan bli en utfordring ved å utvikle rekruttenes holdninger, oppførsel og verdier. Dette kan være et resultat av for få instruktører opp mot rekrutter, som kommer frem gjennom presentasjonen av data. Studien viser altså at det nødvendigvis ikke bare er instruktørenes kompetanse som er en utfordring i dag, men også mangelen på personell.en_US
dc.subjectkompetansekartleggingen_US
dc.titleStudie av kompetanse ved Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning (HSRF)en_US
dc.title.alternativeHvilken kompetanse har instruktører ved HSRF i dag, og i hvilken grad dekker denne kompetansen behovet HSRF har for å drive utdanning av rekrutter?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record