Show simple item record

dc.contributor.authorDjup, Amalie Gjerde
dc.contributor.editorRoaldsøy, Brita Sætrevik
dc.date.accessioned2022-09-03T13:57:39Z
dc.date.available2022-09-03T13:57:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015553
dc.description.abstractKrigens natur bærer preg av usikkerhet, friksjon, brutalitet og frykt, og dette stiller ekstreme krav til soldater på det mentale plan. Den mentale dimensjonen er ofte sett på som viktigere for utfallet av krigen, enn den fysiske dimensjonen. For at soldater skal kunne håndtere soldatyrket i stressende og farlige situasjoner, krever det en høy grad av resiliens. Under tidligere konflikter og kriger har det vært høye tall på soldater som har kommet hjem med post traumatisk stresslidelse eller andre mentale lidelser. For å kunne redusere sannsynligheten for mentale lidelser er det derav viktig å forebygge dette i forkant gjennom forberedelser. Troppssjefen er sentral i utdanningen og utviklingen av soldaters fysiske og psykiske form. Denne studien skal derfor belyse om en troppssjef kan påvirke resiliens hos vernepliktige, og studien knytter resiliens opp mot mental trening, mestringstro og eksponering. Resultatet fra studien har vist at troppssjefen kan bidra til å øke soldatens resiliens gjennom tilrettelegging og kunnskap. Ved økt kunnskap om mental trening og de mentale teknikkene kan soldaten ta disse i bruk under stressende sitasjoner. Troppssjefen kan styrke mestringstroen hos soldaten ved å tilrettelegge for mestring under eksponering. Det vil gjøre at soldaten får økt selvtillit og motivasjon, og vil påvirke prestasjonen slik at soldaten i større grad vil lykkes i oppdragsløsningen. Ved å eksponere soldatene for ulike treningsarenaer, kan dette bidra til å gjøre soldatene mer fysisk og mentalt forberedt på det som kan møte dem i krig. Troppssjefens rolle i utvikling av resiliens er sentral, men det er likevel viktig å poengtere at soldatens eget arbeid med mental trening og mestringstro er avgjørende. Dette arbeidet må foregå i fredstid for å skape ønsket effekt i krig. Basert på denne studien anbefaler vi at det mentale aspektet blir i større grad integrert i utdanningen til soldaten gjennom mental trening, mestringstro og eksponering. Dette vil kunne bidra til økt resiliens hos soldaten i møte med krig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleResiliens – kan troppssjefen øke resiliens hos vernepliktige gjennom mental trening, mestringstro og eksponering?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record