Show simple item record

dc.contributor.authorLoftsgarden, Kristin
dc.contributor.editorSparem, Sandra
dc.date.accessioned2022-09-03T12:49:33Z
dc.date.available2022-09-03T12:49:33Z
dc.date.issued2022-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015548
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å se på årsstudium i ledelse og militære operasjoner ved Krigsskolen opp mot profesjonsteorien, for å undersøke om kandidatene kan ses på som profesjonelle yrkesutøvere i den militære profesjonen. For å undersøke dette har oppgaven brukt litteraturstudie og dokumentanalyse som metode. Med grunnlag i profesjonsteorien har vi brukt en idealtypisk beskrivelse for å drøfte i hvilken grad årsstudiet gir mer eller mindre profesjonelle offiserer mot den tradisjonelle militære profesjonsutdanningen i lys av performative og organisatoriske kjennetegn. Innenfor de performative kjennetegnene har kandidatene fra årsstudiet høy grad av trekk som kjennetegner hvilken type tjenester profesjonelle yter. Men på en annen side har årsstudiet lavere oppnåelse av kjennetegn som sier noe om hvor profesjonell utførelsen er. De fleste organisatoriske kjennetegnene blir ikke direkte påvirket av innføringen av årsstudiet. Lengden på årsstudiet vil likevel påvirke profesjonsutdanningens sosialiserende funksjon og evne til å bygge en felles profesjonsidentitet. Dette svekker flere organisatoriske trekk som er avhengig av en felles profesjonsidentitet. Til slutt vil kjennetegnet autonomi bli påvirket av endring i kunnskapsgrunnlaget til offiserene. Oppgaven viser videre at årsstudiet kan gi merverdi i form av å øke kunnskapsmangfoldet i Forsvaret, likevel er dette foreholdt at en vesentlig del av profesjonsfellessakapet består av offiserer med solid profesjonsutdanning. Oppgaven konkluderer at årsstudiet sliter med både den kvalifiserende og sosialiserende funksjonen som følge av den korte utdanningstiden. Dette tyder på at årsstudiets lengde på ett år ikke er tilstrekkelig for å utdanne profesjonelle yrkesutøvere, og at den ikke oppnår kravene til en profesjonsutdanning i profesjonsteorien. Det finnes mye forskning om profesjon, utdanning og kompetanse internasjonalt og i Norge. Også den norske militære profesjonen har i økende grad vært objekt for forskning og oppgaver på bachelor- og masternivå de siste 20 årene. Likevel bidrar vår oppgave til å utvide dette forskningsfeltet. Kandidatene for første gjennomføring av årsstudium i ledelse og militære operasjoner uteksamineres til sommeren og trer ut i rekkene blant Hærens offiserer som første av sitt slag. Det gjør at denne oppgaven er den første som undersøker og bidrar til økt kunnskap om årsstudium i ledelse og militære operasjoner opp mot profesjonsteori.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.subjectprofesjonsidentiteten_US
dc.subjectprofesjonsstudieten_US
dc.subjectårsstudiumen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.titleI hvilken grad gir årsstudiet ved Krigsskolen profesjonelle offiserer i lys av profesjonsteorien?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record