Show simple item record

dc.contributor.authorVinningland, Fredrik Tveit
dc.contributor.authorLunde, Mie Ting Kvarme
dc.contributor.authorØi, Thomas
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-10-07T11:49:45Z
dc.date.available2021-10-07T11:49:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788397
dc.description.abstractTema for denne Bacheloroppgaven er Forsvarets markedseksponering og påvirkningen det har på kandidaters forberedelser til opptak. Bakgrunn for temaet er at Forsvaret, som andre organisasjoner, er avhengig av personell og derfor trenger å tiltrekke seg det best kvalifiserte personellet. Markedsføring er et viktig ledd i Forsvarets rekrutteringsprosess og representerer en stor del av Forsvarets kommunikasjon utad. Vi valgte å gjennomføre en casestudie på Forsvarets Spesialkommando (FS), siden deres vernepliktige tjeneste er søknadsbasert og består av en relativt homogen gruppe. Problemstillingen er derfor som følger; Har Forsvarets markedseksponering påvirket vernepliktige ved Forsvarets Spesialstyrker i kontingent 2008 sine forberedelser til opptak? Vår casestudie kombinerte kvantitativ og kvalitativ undersøkelsesmetode i den hensikt å belyse fenomenet helhetlig. Dette ble gjort gjennom en spørreundersøkelse på aspirantene i kontingent 2008, og intervju av ansatte med tilknytning til rekruttering og seleksjon i avdelingen. Resultatene fra undersøkelsene ble deretter diskutert i lys av markedsførings og motivasjonsteori. Vi konkluderer med at Forsvarets markedseksponering har en grad av påvirkning på de vernepliktige i kontingent 2008 sine forberedelser til opptak. Markedseksponeringen har tilsynelatende formet enkeltes forventninger, motivasjon og inntrykk av tjenestens innhold ved avdelingen. Det har resultert i motivasjon og atferdsendring hos flere kandidater, synliggjort gjennom endrede forberedelser til opptaket. Konsekvensene for vår forskning er blant annet at den bidrar med kunnskap innen et tema som er lite forsket på. En anbefaling til videre forskning blir derfor å undersøke hvilke typer mennesker som blir tiltrukket av Forsvarets markedseksponering, og hvorvidt disse menneskene er de FS faktisk ønsker å ansette.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMarkedsføringen_US
dc.subjectForsvarets Spesialkommandoen_US
dc.subjectRekrutteringen_US
dc.subjectProfileringen_US
dc.titleFORSVARETS MARKEDSEKSPONERING: Har Forsvarets markedseksponering påvirket vernepliktige ved Forsvarets Spesialstyrker i kontingent 2008 sine forberedelser til opptak?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber54en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record