Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkaug, Anna Regine
dc.contributor.authorKristad, Marius
dc.contributor.authorKnudsen, Anders Markus
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-08-17T09:32:13Z
dc.date.available2021-08-17T09:32:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2768746
dc.description.abstractI det klassiske verket The Soldier and the State, utgitt i 1957, utfordret Samuel Philips Huntington antagelser og idéer om militærets rolle i samfunnet. På bakgrunn av en streng historisk analyse utarbeidet han en generell teori om sivil-militære forhold (Harvard University press, u.å., 1. avsn.). Huntington anses i dag som grunnmuren i moderne teori for sivil-militære relasjoner (Dayne, 2012, s. 89). I boken presenterer Huntington det han kaller for objektiv sivil kontroll, som han anser som den beste måten å strukturere sivil-militære forhold på. Teorien tilsier at man skal maksimere offiserskorpsets profesjonalitet gjennom å skille militærvesenet fra det sivile i en autonom, militær sfære (Huntington, 1965, s. 83-84). Videre beskriver han blant annet hvordan maktfordelingen mellom politisk og militær side skal se ut, offiserskorpsets rolle opp mot den politisk strategiske ledelsen, samt hvordan militærvesenet skal forholde seg til politiske spørsmål. Vår motivasjon for å skrive denne oppgaven er at det fremstår som om Norges organisering av den strategiske ledelsen bryter med den allment aksepterte teorien om objektiv sivil kontroll. Den strategiske ledelsen i Norge er strukturert slik at den politiske og militære ledelsen er integrert. Dette innebærer at FST med forsvarssjefen i spissen er underlagt FD og forsvarsministeren. Derfor vil denne oppgaven søke å belyse om det sivil-militære forholdet i Norge er i tråd med Huntingtons teori om objektiv sivil kontroll.   en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets Høgskole Krigsskolenen_US
dc.subjectMilitært lederskapen_US
dc.subjectMilitær administrasjonen_US
dc.subjectsivil-militære relasjoneren_US
dc.titleIntegrert strategisk ledelse: En studie om sivil-militære relasjoner i Norgeen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber49en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel