Show simple item record

dc.contributor.authorThomassen, Mathias Balk
dc.contributor.authorEngum, Håkon Vike
dc.contributor.authorManger, Marius
dc.date.accessioned2021-08-12T11:15:08Z
dc.date.available2021-08-12T11:15:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767567
dc.description.abstractVi fikk tidlig i utdanningen høre om Odd Sveinung Hareides forskning rundt fokuset til navigatører på Skjold-klassen. Forskningen var svært relevant og hadde god nytteverdi for Marinen. Gjennom våre egne erfaringer fra faget militær praktisk navigasjon fikk vi oppleve overgangen fra rutemonitoreringsvinduet før og etter Hareides arbeid. Dette gjorde at vi fikk et ønske om å bidra til å lette navigatørens jobb ytterligere. Dermed valgte vi å gjøre en litteraturstudie angående Head-Up Display (HUD), og om dette vil ha noe verdi på sjøen. Problemstillingen vi har valgt er: vil Head-Up Display øke korvettene sin evne til å gjennomføre effektiv og sikker militær navigasjon? HUD har til hensikt å projisere data fra sensorer og datasystemer i den virkelige verden enten i lysventilen eller i en brille. HUD gjør at navigatøren kan rette fokus mot omgivelsene samtidig som vedkommende har informasjon fra sensorer og datasystemer tilgjengelig. Vår påstand er at HUD kommer til å øke evnen til sikker og effektiv militær navigasjon på Skjold-klasse korvett. Vi har i drøftingen kommet frem til at det er flere fordeler ved å benytte HUD på Skjold-klasse korvett. Blant annet vil det bidra til at navigatøren kan holde blikket fremover i kurslinjen, samtidig som navigatøren har tilgang på relevant informasjon. HUD vil derfor bidra til å skape en bedre situasjonsforståelse (SA), samtidig som navigatøren kan se ut lysventilen. På en annen side kan HUD ha noen uønskede effekter. Fartøy, lykter og andre objekter kan bli helt eller delvis skjult av HUD, og kan således skape blindsoner. Det kan føre til reaksjonsevnen svekkes og uønskede hendelser eller nærsituasjoner kan oppstå. Tilsvarende kan HUD også påvirke nattsyn og kontrastsyn i negativ retning. HUD benytter lys for å projisere informasjon i lysventilen. Korvettskvadronen har tidligere uttrykt bekymringer om broteamets nattsyn, den gang i forbindelse med dimming av Electronic Chart Display and Information (ECDIS). Derfor er det særdeles viktig at HUD ikke er til sjenanse for broteamets nattsyn. Vi konkluderer oppgaven med at HUD er et veldig interessant prospekt som kan bidra til økt SA for navigatøren og broteamet. Vi erkjenner også at det må gjøres videre undersøkelse av hvilken informasjon som skal presenteres i HUD, og hvor HUD skal plasseres. Til sist er det viktig å presisere at det må gjennomføres uttesting og utvikling i simulator og om bord på kor vettene. Vi håper at vårt arbeid kan legge til rette for videre forskning på HUD for Marinen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHS, Sjøkrigsskolenen_US
dc.titleHead-Up Display og 1. Korvettskvadron – en litteraturstudie. Kan Head-Up display bidra til økt operativ evne for Skjold-klasse Korvett?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber42 s.en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record