Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Bjørn Helge
dc.contributor.authorGjeldnes, Rune
dc.contributor.authorNeteland, Hans Olav Monsen
dc.contributor.authorThayer, Julian F.
dc.contributor.authorPhillips, Terry M.
dc.date.accessioned2020-10-16T08:01:51Z
dc.date.available2020-10-16T08:01:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2464-353X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683221
dc.description.abstractTradisjonelt har registrering av blodparametere i militærpsykologisk og medisinsk forskning krevd betydelige logistiske, økonomiske og faglige ressurser. Dette har vanskeliggjort bruken av slike parametere. Imidlertid er det utviklet alternative metoder og denne case-studien undersøker anvendeligheten av «Dried Blood Spots» (DBS) under polare forhold. Det første målet med studien er en utprøving av anvendbarheten av DBS (registrering, lagring og ekstrahering av variabler), ana- lysert ved hjelp av “recycling immunoaffinity chromotography», under ekstreme polare feltmessige forhold. Det andre målet med studien var å undersøke om stress og immunparametere målt ved DBS gjenspeiler subjektive evalueringer av belastning under skimarsjen. Det tredje målet var å beskrive hormonelle og immun-responser under ekstreme polare belastninger. Metoden som ble benyttet var DBS registrert under en 90 dagers solo-ekspedisjon uten etterforsyninger, gjennomført over syd- polområdet. Ekspedisjonen var verdens lengste skitur. Resultatene viste at alle 16 planlagte parametere ble ekstrahert med suksess ni måneder etter ekspedisjonen. For å undersøke samvariasjonen mellom subjektive opplevelser og biologiske markører på belastning ble kortisolnivå og pro- og anti-inflammatoriske markører (IL-6 og IL- 10) sammenlignet med polfarerens dagbok. Basert på dagboken ble seks faser med ulik belastning identifisert. Resultatene viste at kortisol og IL-6 responser samvarierte med disse fasene. Resultatene viste også ekstreme kortisol og IL-6 responser under mestring av ekspedisjonen. DBS viste seg dermed som en relevant metode for bruk i felt, under polare betingelser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHS, Sjøkrigsskolenen_US
dc.titleMilitærpsykologisk forskning i felt: En case-studie av biologiske markører under solokryssing av Antarktisken_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.source.pagenumber181-199en_US
dc.source.volume5en_US
dc.source.journalNecesseen_US
dc.source.issue1en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record