Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrømmen, Tor Ivar
dc.date.accessioned2019-06-12T07:49:51Z
dc.date.available2019-06-12T07:49:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2600546
dc.description.abstractDenne rapporten sitt føremål er å presentere eit konkret framtidig strukturforslag for Sjøforsvaret. Forslaget er basert på omfattande studiar av geografi, militærteori, strategi, operasjonskunst, trugselaktørar (sjå Sjømakt 2040 Rapport 1/19), allierte og tryggingspolitikk. Grunntanken har vore å kome opp med ei løysing som vil kunne løyse alle Sjøforsvaret sine viktigaste strategiske og operasjonelle roller, men med eit moderat kostnadsbilete. Dessutan er strukturskissa utarbeida for å gi Sjøforsvaret ein struktur som har høg grad av tilpassingsevne og fleksibilitet, og fokuserer på det fellesoperative framfor sjødomenet aleine. I samandrag, og utan utdjuping, er Prosjekt Sjømakt si skisse til framtidig struktur for Sjøforsvaret følgjande: • Autonome sensorar og sambandsrele bør innførast i stort omfang. • 4 havgåande fregattar med områdekapasitet innan anti-ubåt og anti-overflate, samt lokal anti-luft kapasitet. • 6-8 korvettar med lokal anti-ubåt og anti-luft kapasitet, samt område anti-overflate kapasitet. • 6 mineryddingsfartøy, kombinasjon av tradisjonelle minesveip og minejaktfartøy. Alle bør kunne føre og støtte autonome system. • 3 landbaserte autonome kapasitetar i følgjande tre områder: Haakonsvern/Bergen, Trøndelag og Ofoten/Vestfjorden. • 12 (små) kanonbåtar med evne til å engasjere og nedkjempe eit kvart overflatefartøy i kystsona, samt avgrensa kapasitet til indirekte eldstøtte til landmakta. • Re-etablering av 3. bataljon (amfibisk kapasitet i hæren), støtta av 6 fartøy med kapasitet til å løfte eit stridskompani inklusive lette pansra køyretøy. • KJK bør vidareførast i parallell med ei amfibisk satsing, då primært som ISTAR kapasitet for kystsona. • 6 ubåtar med mineleggingskapasitet • Sjøminer, både anti-overflate og anti-ubåt, kan med fordel inkludere mobile miner • Eit stort logistikkfartøy, KNM Maud, for å støtte operasjonar som skal mogleggjere alliert mottak. • 3-4 mindre fartøy for direkte støtte til MCM, korvett, kanonbåtar og amfibiske kapasitetar. • Sikring av basestruktur • Kystvakta bør styrkast og væpnast.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.subjectSjømaktnb_NO
dc.subjectForsvarsplanleggingnb_NO
dc.subjectStrukturutviklingnb_NO
dc.subjectMilitærteorinb_NO
dc.titleSjøforsvaret mot 2040. Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaretnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Internasjonal politikk: 243nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel