Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSigersvold, Andrea
dc.date.accessioned2019-01-08T09:49:19Z
dc.date.available2019-01-08T09:49:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579603
dc.description.abstractJeg har foretatt en kvalitativ undersøkelse blant grenaderene i Sanitetskompani 3 med mål om å kartlegge hva som fører til motivasjon og trivsel på arbeidsplassen. I drøftingskapittelet er funnene kategorisert ut i fra Maslows (1943) behovshierarki og videre diskutert opp mot denne teorien, samt teori om indre og ytre motivasjon, jobbtilfredshet og organisasjonskultur. Blant mange identifiserte behov, gir grenaderene uttrykk for at opplevelsen av mestring og utvikling er det som i størst grad bidrar til både motivasjon og trivsel. Videre er behovet for et godt sosialt samhold også svært viktig for jobbtrivselen. Informasjonen fra intervjuene er også relatert til turnoverintensjon og det fremkommer at 50 % av de som vurderer å slutte begrunner dette med et ønske om å ta høyere utdanning. Forslag til tiltak presenteres under hvert behov i drøftingskapittelet.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherKrigsskolennb_NO
dc.subjectMotivasjonnb_NO
dc.subjectTrivsel - Arbeidsmiljønb_NO
dc.subjectGrenaderernb_NO
dc.titleEn undersøkelse av hva som bidrar til motivasjon og jobbtrivsel blant grenaderene i KP3, Sanitetsbataljonennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel