Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHareide, Odd Sveinung
dc.contributor.authorRelling, Tore
dc.contributor.authorPettersen, Andre
dc.contributor.authorSauter, Alexander
dc.contributor.authorMjelde, Frode Voll
dc.contributor.authorOstnes, Runar
dc.date.accessioned2018-10-17T08:38:47Z
dc.date.available2018-10-17T08:38:47Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.issn2464-353X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568400
dc.description.abstractSjøforsvaret har en lang historie med å utnytte ny teknologi for å øke den operative evne. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, og hvordan dette kan nyttiggjøres i Sjøforsvaret. Sjøforsvarets intensjon med autonomi bør i hovedsak baseres på å redusere risiko for tap av menneskeliv, samt effektivisering av operasjoner der mennesket er en restriksjon. Begrepet autonomi blir gjort rede for, med fokus på de ulike gradene av automatisering samt utviklingen innen maritim autonomi. Videre gjøres det kort rede for hvilke sensorer vi har tilgjengelig i dag, hvordan disse kan bidra til trygg autonomi, og hvorfor robust navigasjon er essensielt for å oppnå dette. Avslutningsvis vil det argumenteres for hvordan autonome systemer, i samspill med mennesket, kan anvendes for å dekke Sjøforsvarets fremtidige operative behov.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.subjectUbemannede fartøynb_NO
dc.subjectAutonome fartøynb_NO
dc.subjectSjøforsvaretnb_NO
dc.titleFremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaretnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.rights.holderSjøkrigsskolennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Marin teknologi: 580::Skipsteknologi: 582nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Marin teknologi: 580::Annen marin teknologi: 589nb_NO
dc.source.pagenumber123-148nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalNecessenb_NO
dc.source.issue2nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel