• Control of position sensor input to Ecdis on high speed craft 

   Hareide, Odd Sveinung (Master thesis, 2013)
   By 2018 all larger ships are to be equipped with Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). The paradigm shift from paper charts to electronic charts has been a technological leap for mariners, and the ...
  • Personellsituasjonen i MTB-våpenet 

   Hareide, Odd Sveinung; Drotningsvik, Øyvind (Master thesis, 2012-06-15)
   Vi har i denne masteroppgaven valgt å ta for oss vår arbeidsplass, MTB-våpenet, og sett på utfordringer i forbindelse med uønsket avgang av personell. Det har i løpet av de siste årene vært stort frafall av personell, ...