• Personellsituasjonen i MTB-våpenet 

      Hareide, Odd Sveinung; Drotningsvik, Øyvind (Master thesis, 2012-06-15)
      Vi har i denne masteroppgaven valgt å ta for oss vår arbeidsplass, MTB-våpenet, og sett på utfordringer i forbindelse med uønsket avgang av personell. Det har i løpet av de siste årene vært stort frafall av personell, ...