• En kvalitativ dokumentanalyse av emneevalueringene på Krigsskolen 

      Rosvold, Kristin (Bachelor thesis, 2022)
      Kadettene har en sentral rolle i kvalitetssikringssystemet på Krigsskolen. Når KS skal vurdere og revidere emnene vektlegges kadettenes vurderinger i emneevalueringene. Disse vurderingene får ringvirkninger gjennom ...