• Utvikling mot økt alliert militær tilstedeværelse i Norge 

      Kolstad, Jørgen; Paulsen, Henrik (Bachelor thesis, 2023)
      Denne studien undersøker hvordan det norske trusselbildet av Russland påvirker forsvarssamarbeidet mellom Norge og USA i perioden 2014 - 2021. For å analysere årsakssammenhengen mellom en økende russisk trussel og et ...