Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMeyer, Joakim
dc.date.accessioned2018-07-16T10:34:32Z
dc.date.available2018-07-16T10:34:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505654
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er samhandlingen mellom etatene i totalforsvaret og hvordan denne påvirkes av de ulike etatenes regionale inndeling. Tematikken er aktualisert av de pågående reformene i den regionale statsforvaltningen, både politireformen og regionreformen. Politireformen har mer enn halvert antallet politidistrikter, mens regionreformen tar sikte på å redusere antallet enheter i fylkesstrukturen. Begge disse reformene resulterer i betydelige endringer av den regionale statsforvaltningens geografiske inndeling og samhandlingsmønstrene mellom de ulike etatene. I mange tilfeller fører disse to reformene til kryssende geografiske grenser, mellom de ulike etatene. De omstillingene Forsvaret har vært gjennom de senere ti-år, blant annet med nedleggelsen av Hærens distriktskommando-struktur og overføringen av det territorielle ansvaret til Heimevernet, har ført til endringer i samhandlingsmønstret. Endringer i Forsvarets struktur har også endret ansvarsforholdet for totalforsvaret på regionalt nivå. For å kunne si noe om konsekvensene den regionale statsforvaltningens geografiske inndeling har for etatenes evne til å samhandle, sammenlignes to regioner. Disse to regionene har ulik grad av samsvar mellom de geografiske grensene. Fokuset er på de tre største aktørene innenfor totalforsvaret; Forsvaret, Politiet og Fylkesmannen. For å belyse hvilke konsekvenser den regionale inndelingen får, er hovedtyngden av oppgaven viet en sammenligning mellom regionene Innlandet og Sør-Øst, og hvordan sentrale totalforsvars aktører der oppfatter samhandlingen mellom etatene. Samtidig forsøker oppgaven å belyse hvilke andre faktorer som påvirker samhandlingen i totalforsvaret.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherForsvarets høgskolenb_NO
dc.subjectsamhandlingnb_NO
dc.subjecttotalforsvaretnb_NO
dc.subjectregionernb_NO
dc.titleKompleksitet og samhandling : Et regionalt perspektiv på totalforsvaretnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel