Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Olav Kjellevold
dc.date.accessioned2018-06-19T11:56:01Z
dc.date.available2018-06-19T11:56:01Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.issn2464-353X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502118
dc.description.abstractDenne artikkelen ser på betydinga av at operativt personell opplever seg som moralsk gode i utføringa av krevjande oppdrag og operasjonar. Ei slik positiv moralsk sjølvoppleving kan stå under sterkt press i militære operasjonar fordi feilhandlingar og moralske overtramp skjer i relativt stort omgang, og fordi det etiske grunnlaget for operasjonane gjerne vert sterkt kritisert i den offentlege debatten. Artikkelen framheld at personell som opplever å ta del i noko umoralsk vil være sårbare for meiningstap, svekka motivasjon, stress og redusert mental og fysisk helse. Forhold som igjen verkar negativt inn på operativ yteevne. Motsett vil ei positiv moralsk sjølvoppleving kunne styrke både robustheit, motivasjon og yting. Studien peikar på evolusjonsteoretiske mekanismar som forklaring på desse samanhengane. Studien foreslår avslutningsvis dei fire leiingsstrategiane (1) moralsk fortolkingsstøtte, (2) moralsk rollemodellering, (3) tilgjevingsstøtte, og (4) reduksjon av moralsk sjølvgodheit som relevante tilnærmingar for å stimulere den moralske sjølvopplevinga. Fleire aktuelle problemstillingar for vidare forsking vert også peika på.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.subjectMilitære operasjonernb_NO
dc.subjectMoralnb_NO
dc.title“The good, the bad or the ugly?” Ei undersøking om betydninga av å oppleve seg som moralsk god i militære operasjonar – og implikasjonar for operativt lederskapnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.rights.holderSjøkrigsskolennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Etikk: 164nb_NO
dc.source.pagenumber19-31nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalNecessenb_NO
dc.source.issue1nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record