Show simple item record

dc.contributor.authorWaaler, Gudmund
dc.contributor.authorBerntsen, Tor Arne S.
dc.contributor.authorLarsson, Gerry
dc.contributor.authorNilsson, Sofia
dc.date.accessioned2018-06-19T11:51:58Z
dc.date.available2018-06-19T11:51:58Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.issn2464-353X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502117
dc.description.abstractSoldater er i dag i besittelse av våpensystemer som gjør det mulig for dem å ta liv på stor avstand. I denne studien drøfter vi hvilken betydning avstand og nærhet har for opplevelsen av moralsk stress og moralsk ansvarsfølelse i en militær kontekst. Studien viser at psykologisk nærhet har stor betydning for vårt moralske engasjement. Soldatene opplever mest moralsk stress og har størst moralsk ansvarsfølelse i situasjoner som involverer mennesker de har psykologisk nærhet til. Da har en eventuell fysiske avstand liten innvirkning på den moralske ansvarsfølelsen. Har soldatene stor psykologisk avstand til personer eller grupper, reduseres det moralske engasjementet. Fysisk avstand kan være med på å forsterke denne tendensen. I situasjoner der soldater befinner seg på lang avstand til mennesker de ikke har noe psykologisk forhold til, er det lite moralsk stress knyttet til bruk av vold. Samtidig vet vi at både psykisk og fysisk nærhet kan være problematisk i en moralsk kontekst. Ingen overgrep er verre enn dem som blir utført av personer man har psykologisk nærhet til. Opplever man psykologisk nærhet til autoritære personer med voldelige trekk, kan dette innebære at det oppleves problematisk å handle etter egen overbevisning. Noen av de mest brutale overgrepene i krig skjer i situasjoner der overgriperen har fysisk nærhet til ofrene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.subjectMoralnb_NO
dc.subjectMilitære operasjonernb_NO
dc.subjectAnsvarsfølelsenb_NO
dc.subjectEngasjementnb_NO
dc.titleAvstand og nærhet som militæretisk utfordringnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.rights.holderSjøkrigsskolennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Etikk: 164nb_NO
dc.source.pagenumber95-102nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalNecessenb_NO
dc.source.issue1nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record