Show simple item record

dc.contributor.authorBrunstad, Paul Otto
dc.date.accessioned2018-06-19T11:33:33Z
dc.date.available2018-06-19T11:33:33Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.issn2464-353X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502109
dc.description.abstractDenne artikkelen forstår det operative områdets egenart som en liminalsone eller som et grenseområde preget av usikkerhet og kompleksitet. Det unike ved et hvert operativt grenseområde gjør det vanskelig å anvende klare regler, prosedyrer og metoder på en ukritisk måte, selv om disse har vist seg å fungere i tidligere situasjoner. De samme utfordringene gjelder for de moralske handlingene. Rett nok kan normene være gode og stabile over tid, men hvordan disse anvendes i møte med konkrete utfordringer, vil likevel være avhengig av situasjonens egenart. Måten den enkelte praktiker løser spenningen mellom det stabile og det fleksible skal i denne sammenheng belyses ut fra en aristotelisk tradisjon med vekt på klokskap eller praktisk visdom. Denne tenkningen fremholder at selv om alt gjøres i henhold til ordre eller prosedyrer, er det i seg selv ingen garanti for at handlingen blir moralsk god eller faglig riktig. Hva av alt en har lært og erfart som skal anvendes inn i akkurat denne situasjonen, ligger ikke i det innlærte, men i et samspill mellom overordnede prinsipper og de aktuelle utfordringene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.subjectMoralnb_NO
dc.subjectMilitære operasjonernb_NO
dc.titleMoralens rolle i det operative området i lys av klokskap eller praktisk visdomnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.rights.holderSjøkrigsskolennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Etikk: 164nb_NO
dc.source.pagenumber106-113nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalNecessenb_NO
dc.source.issue1nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record