Show simple item record

dc.contributor.authorWaaler, Gudmund
dc.contributor.authorMonsen, Rolf Eivind
dc.contributor.authorLarsson, Gerry
dc.contributor.authorNilsson, Sofia
dc.date.accessioned2018-06-15T07:48:53Z
dc.date.available2018-06-15T07:48:53Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501713
dc.description.abstractI denne studien kartlegger vi hvordan det oppleves å ta liv i kamp. I forlengelse av det drøfter vi hva som skal til for å bli i stand til å drepe i skarpe operasjoner. Studien viser at soldater ikke opplever moralsk stress når de tar liv i situasjoner der de selv er truet. Våre funn peker i retning av at det er naturlig for mennesker å ta liv når situasjonen tilsier at det er helt nødvendig for å overleve samtidig som den sosiale rammen anerkjenner handlingen. Trening som vektlegger at soldater utsettes for sterkt gruppepress og rollemodeller med sterk autoritet, er ikke nødvendig for å sette soldater i stand til å drepe. Våre funn viser at soldater som har tatt liv i situasjoner der de har vært i livsfare, ofte opplever mestring og personlig vekst (PTG) etter hendelsen. I studien referer vi til et kvalitativt forskningsprosjekt der vi har intervjuet 28 soldater. 1 Vi referer også til et kvantitativt materiale der 82 soldater deltok. I denne studien drøfter vi våre funn i relasjon til ulike teoretiske modeller som forsøker å svare på vår problemstilling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSjøkrigsskolennb_NO
dc.subjectMilitære operasjonernb_NO
dc.subjectetikknb_NO
dc.subjectmoralnb_NO
dc.titleÅ ta liv i kamp. - En operativ, moralsk og psykologisk utfordringnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewed
dc.rights.holderSjøkrigsskolennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Etikk: 164nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO
dc.source.pagenumber10-18nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalNecessenb_NO
dc.source.issue1nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record