Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJensen, Henrik Stokke
dc.contributor.authorSkaar, Nils Eivind
dc.date.accessioned2017-08-02T11:06:55Z
dc.date.available2017-08-02T11:06:55Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449712
dc.description.abstractSammendrag Denne bacheloroppgaven skal undersøke om det er en forskjell i utbytte knyttet til kurset i CRM for kadettene ved SKSK og andre ansatte i Forsvaret som har gjennomført kurset. CRM kan beskrives som en treningsprosedyre for å optimalisere utnyttelsen av alle tilgjengelige ressurser som utstyr, prosedyrer og mennesker for å fremme sikkerhet og øke effektiviteten av et team. For å besvare problemformuleringen har vi valgt å følge en kvantitativ metode. En passende tilnærming siden vi skulle analysere 347 tilbakemeldingsskjema som hadde blitt besvart i perioden 24. oktober 2014 til 22. april 2016. Ved å vurdere opplevd utbyttet i lys av Donald Kirkpatricks modell for øvelsesevaluering har vi gjort funn vedrørende forskjeller for kadetter i forhold til andre ansatte i Forsvaret. Vi har benyttet flere analysemetoder i den hensikt å belyse potensielle årsaker til variasjon i utbytte. Først og fremst indikerer denne studiens resultater at kadetter og øvrige tilsatte har en signifikant positiv reaksjon av CRM-kurset ved SKSK. Videre forteller den at kadetter opplever et mindre utbytte av CRM-kurset ved SKSK. Årsaken til dette resultatet virker å være tosidig. Blant annet at kadettene ikke opplever CRM som like relevant for sin hverdag som personell ellers i tjeneste utenfor SKSK. I tillegg gir de innsamlede data et bilde av at kadettene opplever mindre utbytte innen emne situasjonsbevissthet og aktsomhetsskalaen. En anbefaling er at CRM-kurset for kadettene holdes i siste semester ved SKSK.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleCrew Resource Management i Forsvaret - er det forskjell i utbyttet for kadetter og andre krigere?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.rights.holderForfatternenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel