Show simple item record

dc.contributor.authorErichsen, Gunhild von Porat
dc.date.accessioned2016-08-25T11:51:23Z
dc.date.available2016-08-25T11:51:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2401691
dc.description.abstractImplementering av nye digitale arbeids- og uttrykksmåter i skolen, pekes ofte på som en utfordring. Samtidig markerer Stortingsmelding 14 «Kompetanse for en ny tid» starten på en kompetansereform som innebærer økt satsing på kompetanse og ledelse. Forsvarets behov for kompetanse til å mestre uforutsette hendelser fordrer at man tenker nytt med tanke på pedagogikk, undervisningsmetoder og -verktøy. En undersøkelse av den digitale tilstanden i Forsvaret avdekker mangelfulle forutsetninger for å utvikle og bruke digitale verktøy til undervisning og læring. Hovedformålet ved avhandlingen er å forsøke å bedre noen av disse forutsetningene. Ved å tilby utvikling av mer nyansert kompetanse til utviklere av digitale læringsressurser i Forsvaret, kan dette bidra til forbedret design av elæringskurs og bedre bruk av læringskonsepter. Dette vil igjen kunne føre til bedre læringsutbytte og økt evne til å mestre uforutsette hendelser. Jeg gjør i denne avhandlingen en teoretisk og casebasert studie av e-læringsprogram for Forsvarets personell, gjennom å utforske teoretiske forhold rundt læring- og designteori knyttet opp mot prinsipper for design av multimedialæring. Jeg vektlegger særlig forholdet mellom innlæring og evaluering/test og problematikk knyttet til dette. Avhandlingens funn understreker viktigheten av å ivareta forskningsbaserte prinsipper for utvikling av multimediebaserte læringsressurser, samtidig som man sørger for samsvar mellom læringsform og evalueringsform. Forsvarets behov for kompetanse til å mestre uforutsette hendelser fordrer bruk av multimodale virkemidler. Forfatterverktøy kan sette trange rammer for utvikling av multimodale evaluerings- og prestasjonsformer. Det er derfor viktig å ha multimodale opplegg rundt e-læringskursene. Gode e-læringskurs fordrer gode rammebetingelser. Forankring og handlekraft hos ledelsen, digital infrastruktur og verktøy, samt nødvendig kompetanseheving, utpeker seg som særlig viktige rammebetingelser. Det er en økende satsing på digitale evalueringsformer i skolen. Samtidig er det fortsatt ubesvarte spørsmål i forholdet mellom læring og evaluering og bruken av alternative vurderingsformer. Det bør forskes videre på sammenhengen mellom læring og evaluering for å bringe større klarhet i forholdet dem imellom. Ved å benytte aksjonsforskning som metode kan videre forsking og utvikling innenfor bruk av multimodale digitale virkemidler til presentasjon og prestasjon internt i Forsvarssektoren, være en nyttig vei videre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen Stord/Haugesundnb_NO
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjecte-læringsprogramnb_NO
dc.subjectMayers multimedia principlesnb_NO
dc.titleMultimodalitet i forholdet mellom innlæring og testform : En teoretisk og casebasert studie av e-læringsprogram for Forsvarets personell i lys av den ideelle informasjonseffektformelen og Mayers multimedieprinsippernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal