Show simple item record

dc.contributor.authorCarlsten, Tone Cecilie
dc.contributor.authorSkaug, Reidar
dc.contributor.authorHaugdal, Berit Kristin
dc.date.accessioned2016-08-05T12:50:39Z
dc.date.available2016-08-05T12:50:39Z
dc.date.issued2016-08-05
dc.identifier.isbn978-82-327-0195-7
dc.identifier.issn1892-2597
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398033
dc.descriptionUtgitt av: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Prosjektnr.: 12820670 Oppdragsgiver: Krigsskolennb_NO
dc.description.abstractKrigsskolen står høsten 2016 overfor sentrale utfordringer som utfordrer deres egen forståelse av skolens relevans: Sammenslåing med de andre av Forsvarets høyskoler, en ny personellordning og et hittil uavklart kompetansebehov. Selv om Hæren og Krigsskolen historisk sett har stått overfor gjentatte utfordringer ved å sikre relevant utdanning, er det utfordringer som er nye i tiden fremover. Som etatsutdanning har det vært kort avstand mellom utdanning og utøvelse av yrket i Hæren og i Forsvaret forøvrig. Relevans har derfor blitt et begrep som forståes mer eller mindre intuitivt. Med de nye utfordringene er Krigsskolen nå utfordret av en strukturendring og en akademisering av profesjonen som vi ikke tidligere har sett på samme måte. Det stiller nye krav til å håndtere endring av relevansforståelsen av skolens rolle som kulturbærer, og av lederutdanningens funksjon som samfunnsansvar. Våren 2016 inviterte Krigsskolen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) til et samarbeid for å se nærmere på disse utfordringene knyttet til utdanningens relevans. Målet var å undersøke hva en relevant utdanning og en relevant Krigsskole kan bety i den kommende tiden. Samarbeidet skulle på den ene siden føre til en intern gjennomgang av hvordan Krigsskolen har arbeidet med å kvalitetssikre utdanningens relevans de siste ti år. Arbeidet skulle også ha et mer eksplorerende og handlingsorientert formål for å legge grunnlag for strategisk og pedagogisk arbeid høsten 2016. Arbeidet bygger på analyser av dokumenter, intervjuer, observasjoner og spørreskjemaundersøkelser produsert av Krigsskolen og analysert av NIFU. Notatet er ment å fungere som en veileder i Krigsskolens videre arbeid med å sikre en relevant militær lederutdanning. Det dreier seg både om ansvaret for å tilby relevant og meningsfull undervisning for kadettene – det vi kaller kvalitet i utdanning i dette notatet – og ansvaret for å gjennomføre systematiske relevansanalyser i strategisk utviklingsarbeid – noe vi omtaler som arbeid med kvalitet av utdanning. Vi argumenter gjennomgående for at det er viktig å utfordre sin egen forståelse av hva relevant utdanning er og hva det kan være i møte med nye utfordringer. Å håndtere uforutsette situasjoner krever kompetanse til å håndtere endringer i ulike aktørers forståelse av relevans. Som en veileder for hvordan man kan utvikle slik kompetanse presenterer vi en «relevanstest» i dette notatet. Vi gir eksempler på hvordan relevanstesten kan brukes innen utdanningsledelse og i undervisningsplanlegging.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat;2016: 6
dc.subjectKrigsskolennb_NO
dc.subjectUtdanningnb_NO
dc.subjectRelevansnb_NO
dc.titleKrigsskolens relevans? Temanotat om Krigsskolens arbeid med yrkes relevans i ly av sentrale endringer i forsvarssektoren (TYR)nb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.source.pagenumber58 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record